Bestyrelsesmøde januar 2023

Referat fra bestyrelsesmøde 09.01.2023 hos Lars Tilstede: Lars, Jørgen, Hans, Torben, Elisabeth, Martin Regnskab og budget Udkastet til regnskabet forelagt Budget - Det blev besluttet at implementere et Mobilepay-modul på hjemmesiden til betaling af kontingent. Det...

Bestyrelsesmøde 7/11 – 2022

Deltagere: Jørgen Binzer, Martin Wiedemann, Lars Andersen, Elisabeth Rich, Ulrik Holm Tiemroth, Hans Storm (referent)   Regnskab. Forventet overskud på ca. 6-7000 med mindre porto stiger igen. Årsagen til mindre forbrug er et lavere aktivitetsniveau. Der skal købes...

Bestyrelsesmøde 09-11-2021

Tilstede: Elisabeth, Torben, Lars, Hans, Jørgen, MartinDagsorden1. Medlemstal 110 i skrivende stund alle inklusive (102 både)2. Økonomien ser rigtig fin ud. Vi forhøjer kontingentet til 300 kr. fra 20233. Generalforsamling 5.2.2021 afholdes i Herslev Sejlklub som...

Bestyrelsesmøde 7/4 2021

Vært og referent: Hans Storm (HS) Deltagere: Martin Wiedemann (MW), Torben Fersøe (TF), Lars Andersen (LA), Elisabeth Rich (ER), Jørgen Binzer (JB) fra kl 18.30 pga manglende netadgang. Med henblik på pinsetræf: Thomas Bo Jeppesen (TBJ), Ole Stachelhaus (OS)...

Bestyrelsesmøde 13/01/21

Deltagere: jb,hhs,la,tf,mw,er. Referent jb.Dagsorden:1. økonomi.2. generalforsamling3. træf.4. februarnummeret af grindebladet herunder metoder til udsendelse af blad.5. eventuelt.Ad 1 økonomi.Tf fremlagde årsregnskabet for 2020. Det udviser et komfortabelt overskud...

Referat bestyrelsesmøde 31/3 2020

Deltagere. Jørgen Binzer, Martin Wiedemann, Torben Fersøe, Lars Andersen, Elisabeth Rich, Hans Storm (arrangør, referent)Mødet startede med en ½ times forsinkelse grundet lidt teknologiske vanskeligheder med opkobling fra et par deltagere.Dagsorden:1....

Referat bestyrelsesmøde 20-1-20

Referat Bestyrelsesmøde 20-1-20Hos Hans StormTil stede: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (referent), Lars Andersen, Elisabeth Rich(suppleant), Torben Fersøe (stedfortrædende kasserer) Martin Wiedemann (på facetime pkt 5)Dagsorden1. Bestyrelse – herunder håndtering...

Referat fra bestyrelsesmøde 21/10 2019

Mødet blev afholdt hos Jørgen.Tilstedeværende: Jørgen, Hans og Martin. Lars deltog telefonisk fra kl 20. Afbud fra Hanne.Referent: JørgenDagsorden:1. status på økonomi og medlemstal.2. generalforsamling 20203. udgivelse af blad dec 20194. teknik5. diverse herunder...

Referat af bestyrelsesmøde 23-4-19

Til stede: Jørgen Binzer, Hans Storm, Martin Anker Wiedemann, Lars Andersen, Hanne FersøeReferent: Hanne FersøeFormanden takkede Lars for værtskabet.Indledningsvis orienterede Lars om 3D-print fx af diverse dele som blokke, dæksler til vandtank mv.Mulighederne er...