Tilstede: Elisabeth, Torben, Lars, Hans, Jørgen, Martin
Dagsorden
1. Medlemstal 110 i skrivende stund alle inklusive (102 både)
2. Økonomien ser rigtig fin ud. Vi forhøjer kontingentet til 300 kr. fra 2023
3. Generalforsamling 5.2.2021 afholdes i Herslev Sejlklub som frokostarrangement. Deltagelse i
frokosten koster som sædvanligt 100 kr. pr. næse
• Præsentation af Sælhunden og evt. Boisen-Møller Sejl
4. Jernfisken går til længst sejlende Kaskelot
5. Grinde Nyt: (december + april). Næste nummer udsendes cirka 6.12.2021
• Sommertogt af Gudrun Risak
• Hans Storm: 1 om rurer; Sælhunden; pokaluddelingen
• Lars Andersen om polering af propellen + noget om LED i metermål
• Jørgen ta’r roret igen
• Thomas Bo Jeppesen
• Martin skriver til trykkeriet
• Martin om at sejle med nye sejlere
Næste møde aftales ved generlaforsamlingen