Årligt medlemskontingent

 

Det årlige medlemsgebyr fastsættes af Generalforsamlingen for næstfølgende år.
Kontingentet bedes indbetalt senest 1/3 i året for den kommende sejlsæson.
Klubben udsender IKKE opkrævning
Hvis man ikke modtager stander, blad og kode til medlemssiden inden 1/6 er en evt indbetaling ikke registreret og man må henvende sig til Formand/kasserer.

 

Kontingentet er aktuelt 300 DKK eller 41€
Kontingentet betales over giro eller ved bankoverførsel
Ved betaling oplyses, bådnummer, Bådtype, Bådnavn og indbetaler (medlem).
Mobile pay: forretning nr 847507 Dansk Grinde Klub.

Bank overførsel: til Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K; reg.nr, 1551 Konto nr. 5325382

Giro: konto 5325382 – home banking: 01 + 5325382
SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK81 3000 0005 325382 på bankonto reg.nr. 1551 kontonr. 532 5382