Privatlivspolitik

Dansk Grinde klub behandler persondata som angives i indmeldelsesformularen.  Oplysningerne bruges til en fortegnelse over både, hvor de har hjemhavn og kontaktoplysning til ejere, med det formål at kunne danne netværk mellem bådejere mhp. fælles arrangementer, erfaringsdeling og hjælp til selvhjælp ved ændring og vedligeholdelse af bådene.
Ved brug af indmeldelsesformularen kan man anføre om man ønsker medlemskab eller blot registrering af båd og ejerskab, og om man ønsker markedsføringsmateriale kanaliseret gennem klubben, dvs. materiale af interesse for bådtyperne og lystsejlads. Man kan ligeledes anføre om man ønsker kontaktoplysninger tilføjet til bådregisteret som stilles til rådighed for medlemmer, på den password beskyttede dele af hjemmesiden ”for medlemmer”. Personoplysningerne overføres til et historisk arkiv når der sker ejerskifte. Dette arkiv er kun tilgængelig for føreren af klubregisteret. Disse oplysninger bruges alene til dannelse af ”bådhistorikken” og kontaktoplysningerne ajourføres ikke. Indsigts og sletteanmodning kan sendes til bestyrelsen.