Som medlem af Dansk Grinde Klub opnår du følgende fordele:

  • Deltagelse i kapsejladser (klasseløb)
  • Ideer til ændringer/forbedringer på din Grinde som f.eks. på den årlige Tour de Grinde
  • Tekniske råd og vejledninger, samt oplysninger om mulig leverandør
  • Oplysninger i form af det detaljerede fartøjsregister, der er et uvurderligt opslagsværk
  • Grinde Nyt, vores klub blad 3 gange årligt. Med spændende beretninger, råd etc.
  • Klubstander – en frisk hvert år
  • Netværk – til kapsejlads, træf, køb salg mv.
  • En hyggelig generalforsamling – hvor erfaringer udveksles
  • En hjemmeside der opdateres med tips, information om arrangementer m.m.
  • Gratis annoncering af båd og udstyr på markedspladsen.

Kontingent

 

Kontingentet er aktuelt 300 DKK eller 41€
Kontingentet betales over giro eller ved bankoverførsel
Ved betaling oplyses, bådnummer, Bådtype, Bådnavn og indbetaler (medlem).
Giro: konto 5325382 – home banking: 01 + 5325382
Bank overførsel til Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K;     reg.nr, 1551 Konto nr. 5325382
SWIFT-BIC: DABADKKK   IBAN: DK81 3000 0005 325382 på bankonto reg.nr. 1551 kontonr. 532 5382

 

Dansk Grindeklub
Kasserer: Torben Fersøe
Hestehaven 27
2960 Rungsted Kyst
Bank: Danske Bank
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN: DK 81 3000 0005 3253 82
Reg.nr. 1551
Konto 5325382
Læs vores: Privatlivspolitik