Referat Generalforsamling 2024

Generalforsamling Dansk Grinde Klub 2024 – i Herslev Strand Sejlklub 2/3 kl 12.30. Referent: H. Storm   Formanden Jørgen Binzer, bød velkommen til de fremmødte deltagere, der repræsenterede 14 både ud af de på dagen 75 stemmeberettigede medlemmer.   Grinde: 41;138;...

Generalforsamling 2024

Kære medlem Hermed indkaldes til generalforsamling 2024 i Dansk Grinde Klub. Generalforsamlingen finder sted i Herslev Sejlklubs lokaler Herslev Havn, Herslev Strandvej 10, 4000 Roskilde fra klokken 12.30 lørdag den 2/3 2024.  Dagsorden i henhold til vedtægterne. Der...

Referat af Generalforsamling 2023

Generalforsamling Grindeklubben 25. februar 2023 Referent Martin Wiedemann Tilstede var: Hartwig Ross, GER158 Manati, Flensburg Linda og Lars, Grinde D180 Ida Thomas, Grinde D126 Senta, Rungsted Niels Kjær Grinde OR570 Frynse, Rungsted Elisabeth og Bjarne Rich, Grinde...

Genneralforsamling 2022

Generalforsamling Dansk Grinde Klub 5/2 2022 Afholdt i Herslev Strand SejlklubReferent: HHS Formanden bød velkommen og der blev gennemført præsentationsrunde. Stemmeberettigede medlemmer på dagen: 55 Deltagere: Kaskelot: Grinde: Æresmedlem: Peter Bruun i alt 18...

Generalforsamling 2021

Referat:   Generalforsamling 2021, Dansk Grinde Klub 13-03-2021 Referent: Hans Storm Generalforsamlingen gennemføres virtuelt over MS Teams, som annonceret i Grindenyt og i bestyrelsesreferatet 13/1 2021 tilgængelig på hjemmesiden. Alle der har betalt medlems...

Generalforsamling 14/3 2020

Generalforsamling Dansk Grinde Klub. 14/3 2020Referent: Hans StormGeneralforsamling blev afholdt via e-mail grundet den nationale opfordring til ikke at samles og for at tage særligt hensyn til ældre under Corona Virus pandemien.I den forbindelse blev den ændrede form...

Generalforsamling 9 marts 2019

ReferatFormanden kunne ikke være til stede ved mødets start, så næstformanden, Hans Storm, ledede mødet. Han takkede KAS for lån af lokalet og Svend Åge Bang Nielsen for at aftale reservationen og for at låse op og låse af.1. Valg af dirigent: Elisabeth Rich valgtes...

Generalforsamling 10/3 2018

Dansk Grinde Klub 2018 10. Marts 2018 i Kjøbenhavns Amatør-Sejlklubs lokaler i SvanemøllenReferenter: Martin Anker Wiedemann og Hanne FersøeFormanden takkede KAS for lån af lokalet og Svend Åge Bang Nielsen for at aftale reservationenog for at låse op og låse af.Inden...

Generalforsamling 11/3 2017

IDansk Grinde Klub 2017 11. Marts 2017 i Kjøbenhavns Amatør-Sejlklubs lokaler i SvanemøllenReferenter: Martin Anker Wiedemann (præsentationsrunde og pkt. 3) og Hanne FersøeFormanden takkede KAS for lån af lokalet og Svend Åge og Hanne (Hideaway) for at...

Generalforsamling 12/3 2016

TilstedeGrinder:DEN 117 BombardineDEN 138 MiraDEN 713 Grinde brunhildeDEN 215 MalobeDEN 164 AnnaOR 570 FrynseDEN 409 HideawayDEN 120 BasseDEN 101 GrogDEN 30 O'hvalenDEN 131 TrundeDEN 18 LiseDEN 180 IdaDEN 201 KrakaDEN 218 Anne KristineDEN 566 StormsvalenDEN 175...