Generalforsamling Grindeklubben 25. februar 2023

Referent Martin Wiedemann

Tilstede var:

Hartwig Ross, GER158 Manati, Flensburg

Linda og Lars, Grinde D180

Ida Thomas, Grinde D126 Senta, Rungsted

Niels Kjær Grinde OR570 Frynse, Rungsted

Elisabeth og Bjarne Rich, Grinde D215 Malobe, Svanemøllen

Jørgen Skov Rasmussen, bådløs ex Grinde Gråbjørn

Martin, Grinde D21 Astrid, Faaborg

Jørgen, Grinde D83 In Situ, Herslev

René, Grinde D54 Njord, Næstved

Torben og Annette, Kaskelot D44 Mokka

Jørgen og Margrethe, Grinde D117 Bombardine

Ulrik Holm Tiemroth, Grinde D125 Otto, Vedbæk

Elsebeth og Hans, Grinde OR566 Stormsvalen, Vedbæk

Lene og Jens, Grinde D119 Navicula, Roskilde – længst sejlende i 2022!

Jens Thue Jensen, nyt medlem og bådejer Grinde D115 Diego (tidligere Bolette II), Chr. Havns Kanal (et bådfællesskab af 7 unge mænd og Tue)

Geier Hauksson, Grinde D89 Kunuk, Ærøskøbing

Peter og Lisbeth – Peter har haft flere Grinder, har en Sælhund nu

Hanne og Hans Storm, Grinde D138 Mira, Skovshoved

1. Valg af dirigent:
Elisabeth Rich Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt

2. Formandens beretning
Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

3. Regnskab
Kasserer Torben Fersøe redegjorde for økonomien og regnskabet, som godkendtes med akklamation.

4. Fastsættelse af kontingentet
Forslag om 300 kr. årligt fra bestyrelsen blev vedtaget med akklamation.

5. Valg af bestyrelse
Lars, Hans og Torben genopstiller og genvalgtes med akklamation, efter at formanden havde opfordret til, at eventuelle interesserede meldte sig. Valg af suppleanter: Elisabeth Rich og Ulrik Holm Tiemroth valgtes med akklamation.

6. Valg af revisor
Niels Kjær vil gerne fortsætte som revisor, Margrethe Gade indvilgede i at stille op som revisor suppleant. Begge valgtes med akklamation.

7. Indkomne forslag
Ingen.

8. Eventuelt
Navicula fik overrakt Grindepokalen “Fisken” for flest sejlede sømil i 2023 af Hans Storm. Vi arrangerer et træf i Klagshamn i pinsen i år. Formand Jørgen Binzer meddelte, at han ikke genopstiller næste år. Der skal findes nogle nye kræfter. Der kommer Mobilepay til kontingentbetaling inden så længe. Jørgen har i øvrigt nogle stumper liggende til Grinden, hvis man står og mangler noget. Således husket og noteret.. Og endelig stor tak til Hanne Storm og Elisabeth Rich for hhv. dejlig frokost og ditto hjemmebagt kage. Det er en meget værdsat del af at være til generalforsamling i Grindeklubben!