Referat af Generalforsamling 2023

Generalforsamling Grindeklubben 25. februar 2023 Referent Martin Wiedemann Tilstede var: Hartwig Ross, GER158 Manati, Flensburg Linda og Lars, Grinde D180 Ida Thomas, Grinde D126 Senta, Rungsted Niels Kjær Grinde OR570 Frynse, Rungsted Elisabeth og Bjarne Rich, Grinde...

Genneralforsamling 2022

Generalforsamling Dansk Grinde Klub 5/2 2022 Afholdt i Herslev Strand SejlklubReferent: HHS Formanden bød velkommen og der blev gennemført præsentationsrunde. Stemmeberettigede medlemmer på dagen: 55 Deltagere: Kaskelot: Grinde: Æresmedlem: Peter Bruun i alt 18...

Generalforsamling 2021

Referat:   Generalforsamling 2021, Dansk Grinde Klub 13-03-2021 Referent: Hans Storm Generalforsamlingen gennemføres virtuelt over MS Teams, som annonceret i Grindenyt og i bestyrelsesreferatet 13/1 2021 tilgængelig på hjemmesiden. Alle der har betalt medlems...

Generalforsamling 14/3 2020

Generalforsamling Dansk Grinde Klub. 14/3 2020Referent: Hans StormGeneralforsamling blev afholdt via e-mail grundet den nationale opfordring til ikke at samles og for at tage særligt hensyn til ældre under Corona Virus pandemien.I den forbindelse blev den ændrede form...

Generalforsamling 9 marts 2019

ReferatFormanden kunne ikke være til stede ved mødets start, så næstformanden, Hans Storm, ledede mødet. Han takkede KAS for lån af lokalet og Svend Åge Bang Nielsen for at aftale reservationen og for at låse op og låse af.1. Valg af dirigent: Elisabeth Rich valgtes...

Generalforsamling 10/3 2018

Dansk Grinde Klub 2018 10. Marts 2018 i Kjøbenhavns Amatør-Sejlklubs lokaler i SvanemøllenReferenter: Martin Anker Wiedemann og Hanne FersøeFormanden takkede KAS for lån af lokalet og Svend Åge Bang Nielsen for at aftale reservationenog for at låse op og låse af.Inden...