Generalforsamling 11/3 2017

IDansk Grinde Klub 2017 11. Marts 2017 i Kjøbenhavns Amatør-Sejlklubs lokaler i SvanemøllenReferenter: Martin Anker Wiedemann (præsentationsrunde og pkt. 3) og Hanne FersøeFormanden takkede KAS for lån af lokalet og Svend Åge og Hanne (Hideaway) for at...

Generalforsamling 12/3 2016

TilstedeGrinder:DEN 117 BombardineDEN 138 MiraDEN 713 Grinde brunhildeDEN 215 MalobeDEN 164 AnnaOR 570 FrynseDEN 409 HideawayDEN 120 BasseDEN 101 GrogDEN 30 O’hvalenDEN 131 TrundeDEN 18 LiseDEN 180 IdaDEN 201 KrakaDEN 218 Anne KristineDEN 566 StormsvalenDEN 175...

Generalforsamling 14/3 2015 kl 16.00

Valg af dirigentJørgen Schou Rasmussen, tidligere ejer af Gråbjørn 202, blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne. På dagen havde 80 grinder, kaskelotter og marsvin betalt kontingent; ved generalforsamlingen var...

Generalforsamling 8/3 2014

Valg af dirigent Niels Kjær blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne. På dagen havde 99 grinder, kaskelotter og marsvin betalt kontingent; ved generalforsamlingen var ca. 1/5 af disse repræsenteret. Formandens...

Generalforsamling 9 marts 2013

Generalforsamlingen startede med en præsentationsrunde. 23 både besætninger var repræsenteret. Punkt 1. Valg af dirigent Niels Kjær, grinden Frynse, blev valgt til dirigent og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt. Punkt 2. Formandens beretning Udgivelsen af...

Ekstraordinær Generalforsamling 19. april, 2012

Ekstraordinær Generalforsamling 19. april, 2012, kl. 18:00 Hos Lars Andersen, Tjørnen 204, 2090 Nivå.  Til stede var hele bestyrelsen: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand), Lars Andersen, Hanne Fersøe, Martin A. Wiedemann Formanden og næstformanden...