Bestyrelsesmøde 09-11-2021

Tilstede: Elisabeth, Torben, Lars, Hans, Jørgen, MartinDagsorden1. Medlemstal 110 i skrivende stund alle inklusive (102 både)2. Økonomien ser rigtig fin ud. Vi forhøjer kontingentet til 300 kr. fra 20233. Generalforsamling 5.2.2021 afholdes i Herslev Sejlklub som...

Bestyrelsesmøde 7/4 2021

Vært og referent: Hans Storm (HS) Deltagere: Martin Wiedemann (MW), Torben Fersøe (TF), Lars Andersen (LA), Elisabeth Rich (ER), Jørgen Binzer (JB) fra kl 18.30 pga manglende netadgang. Med henblik på pinsetræf: Thomas Bo Jeppesen (TBJ), Ole Stachelhaus (OS)...

Bestyrelsesmøde 13/01/21

Deltagere: jb,hhs,la,tf,mw,er. Referent jb.Dagsorden:1. økonomi.2. generalforsamling3. træf.4. februarnummeret af grindebladet herunder metoder til udsendelse af blad.5. eventuelt.Ad 1 økonomi.Tf fremlagde årsregnskabet for 2020. Det udviser et komfortabelt overskud...

Referat bestyrelsesmøde 31/3 2020

Deltagere. Jørgen Binzer, Martin Wiedemann, Torben Fersøe, Lars Andersen, Elisabeth Rich, Hans Storm (arrangør, referent)Mødet startede med en ½ times forsinkelse grundet lidt teknologiske vanskeligheder med opkobling fra et par deltagere.Dagsorden:1....

Referat bestyrelsesmøde 20-1-20

Referat Bestyrelsesmøde 20-1-20Hos Hans StormTil stede: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (referent), Lars Andersen, Elisabeth Rich(suppleant), Torben Fersøe (stedfortrædende kasserer) Martin Wiedemann (på facetime pkt 5)Dagsorden1. Bestyrelse – herunder håndtering...