Bestyrelsesmøde januar 2023

Referat fra bestyrelsesmøde 09.01.2023 hos Lars Tilstede: Lars, Jørgen, Hans, Torben, Elisabeth, Martin Regnskab og budget Udkastet til regnskabet forelagt Budget – Det blev besluttet at implementere et Mobilepay-modul på hjemmesiden til betaling af kontingent....

Bestyrelsesmøde 7/11 – 2022

Deltagere: Jørgen Binzer, Martin Wiedemann, Lars Andersen, Elisabeth Rich, Ulrik Holm Tiemroth, Hans Storm (referent)   Regnskab. Forventet overskud på ca. 6-7000 med mindre porto stiger igen. Årsagen til mindre forbrug er et lavere aktivitetsniveau. Der skal købes...

Bestyrelsesmøde 09-11-2021

Tilstede: Elisabeth, Torben, Lars, Hans, Jørgen, MartinDagsorden1. Medlemstal 110 i skrivende stund alle inklusive (102 både)2. Økonomien ser rigtig fin ud. Vi forhøjer kontingentet til 300 kr. fra 20233. Generalforsamling 5.2.2021 afholdes i Herslev Sejlklub som...

Bestyrelsesmøde 7/4 2021

Vært og referent: Hans Storm (HS) Deltagere: Martin Wiedemann (MW), Torben Fersøe (TF), Lars Andersen (LA), Elisabeth Rich (ER), Jørgen Binzer (JB) fra kl 18.30 pga manglende netadgang. Med henblik på pinsetræf: Thomas Bo Jeppesen (TBJ), Ole Stachelhaus (OS)...

Bestyrelsesmøde 13/01/21

Deltagere: jb,hhs,la,tf,mw,er. Referent jb.Dagsorden:1. økonomi.2. generalforsamling3. træf.4. februarnummeret af grindebladet herunder metoder til udsendelse af blad.5. eventuelt.Ad 1 økonomi.Tf fremlagde årsregnskabet for 2020. Det udviser et komfortabelt overskud...