Bestyrelsesmøde 31/1 2024

Bestyrelsesmøde Dansk Grinde Klub (DGK) 31/1 2024 kl 18 hos Hans Storm, Gentofte   Til Stede: JB (Jørgen Binzer), TF (Torben Fersøe), LA (Lars Andersen), MW (Martin Wiedemann, ER (Elisabeth Rich) UHT (Ulrik Holm Tiemroth), HS (Hans Storm) referent  ...

Bestyrelsesmøde januar 2023

Referat fra bestyrelsesmøde 09.01.2023 hos Lars Tilstede: Lars, Jørgen, Hans, Torben, Elisabeth, Martin Regnskab og budget Udkastet til regnskabet forelagt Budget – Det blev besluttet at implementere et Mobilepay-modul på hjemmesiden til betaling af kontingent....

Bestyrelsesmøde 7/11 – 2022

Deltagere: Jørgen Binzer, Martin Wiedemann, Lars Andersen, Elisabeth Rich, Ulrik Holm Tiemroth, Hans Storm (referent)   Regnskab. Forventet overskud på ca. 6-7000 med mindre porto stiger igen. Årsagen til mindre forbrug er et lavere aktivitetsniveau. Der skal købes...

Bestyrelsesmøde 09-11-2021

Tilstede: Elisabeth, Torben, Lars, Hans, Jørgen, MartinDagsorden1. Medlemstal 110 i skrivende stund alle inklusive (102 både)2. Økonomien ser rigtig fin ud. Vi forhøjer kontingentet til 300 kr. fra 20233. Generalforsamling 5.2.2021 afholdes i Herslev Sejlklub som...

Bestyrelsesmøde 7/4 2021

Vært og referent: Hans Storm (HS) Deltagere: Martin Wiedemann (MW), Torben Fersøe (TF), Lars Andersen (LA), Elisabeth Rich (ER), Jørgen Binzer (JB) fra kl 18.30 pga manglende netadgang. Med henblik på pinsetræf: Thomas Bo Jeppesen (TBJ), Ole Stachelhaus (OS)...

Bestyrelsesmøde 13/01/21

Deltagere: jb,hhs,la,tf,mw,er. Referent jb.Dagsorden:1. økonomi.2. generalforsamling3. træf.4. februarnummeret af grindebladet herunder metoder til udsendelse af blad.5. eventuelt.Ad 1 økonomi.Tf fremlagde årsregnskabet for 2020. Det udviser et komfortabelt overskud...