Referat fra bestyrelsesmøde 21/10 2019

Mødet blev afholdt hos Jørgen.Tilstedeværende: Jørgen, Hans og Martin. Lars deltog telefonisk fra kl 20. Afbud fra Hanne.Referent: JørgenDagsorden:1. status på økonomi og medlemstal.2. generalforsamling 20203. udgivelse af blad dec 20194. teknik5. diverse herunder...

Referat af bestyrelsesmøde 23-4-19

Til stede: Jørgen Binzer, Hans Storm, Martin Anker Wiedemann, Lars Andersen, Hanne FersøeReferent: Hanne FersøeFormanden takkede Lars for værtskabet.Indledningsvis orienterede Lars om 3D-print fx af diverse dele som blokke, dæksler til vandtank mv.Mulighederne er...

Referat af bestyrelsesmøde 5/2 2019

Afholdt hos Hanne Fersøe, RungstedJørgen Binzer deltog via FaceTime. Referent Hanne FersøeOpfølgning fra sidste møde. Det af Hans udarbejdede forslag til ændring af klassebestemmelservedrørende sejldug blev gennemgået, og der var enighed om at fremlægge det i...

Bestyrelsesmøde 4/4-2018

Til stede: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand), Martin Anker Wiedemann (redaktør), Lars Andersen (teknik), og Hanne Fersøe (kasserer).Referent: Hanne FersøeMødet blev holdt hos Jørgen Binzer – bestyrelsen takkede for værtskabet.Formanden indledte med at...

Bestyrelsesmøde 24-10-2017

Til stede: Martin Anker Wiedemann (redaktør), Lars Andersen (teknik) og Hanne Fersøe (kasserer).Afbud: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand)Referent: Hanne FersøeMødet blev holdt hos Lars Andersen – bestyrelsen takkede for værtskabet.Dagsorden:1....

Bestyrelsesmøde 28-3-2017

Til stede: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand), Martin Anker Wiedemann (redaktør), Lars Andersen (teknik) og Hanne Fersøe (kasserer). Referent: Hanne Fersøe Mødet blev holdt hos Hanne Fersøe – bestyrelsen takkede for værtskabet. Dagsorden: 1....