Deltagere: jb,hhs,la,tf,mw,er. Referent jb.
Dagsorden:
1. økonomi.
2. generalforsamling
3. træf.
4. februarnummeret af grindebladet herunder metoder til udsendelse af blad.
5. eventuelt.
Ad 1 økonomi.
Tf fremlagde årsregnskabet for 2020. Det udviser et komfortabelt overskud på ca. 7000 kr. Det skyldes
færre aktiviteter end planlagt pga. coronaaflysninger. Endvidere en lille fremgang i medlemstallet.
Der er kommet en ekstra portoregning, som egentlig hører til i 2020-regnskabet, hvorved overskuddet hvis
det skulle være helt retvisende, reduceres lidt. Udgiften regnskabsføres for 2021. I 2021 står klubben for at
købe 400 standere til uddeling blandt medlemmerne, svarende til en udgift på kr 18000.
Ad 2 generalforsamling.
Generalforsamlingen gennemføres virtuelt som planlagt. Der udsendes indkaldelse i bladet og ved mail til
kendte mailadresser. Link til mødet udsendes pr mail til betalende medlemmer. Det forventes at der
deltager flere end vanligt ved fysisk fremmøde. Hans Storm vil blive foreslået som dirigent. Dette for at
holde styr på teknikken omkring tildeling af talerettigheder. Beretningen vil blive holdt på dansk. Der vil
blive mulighed for at stille spørgsmål og komme med indlæg på dansk, engelsk, tysk, norsk og svensk.
Indbetalte beløb for den aflyste middag i 2020 foreslås udbetalt til dem der måtte ønske det. Penge derfra,
der ikke bliver udbetalt kan evt anvendes som tilskud til aktiviteter på træffene.
Ad 3 træf.
Vi planlægger med at holde de to traditionelle træf (Tunø og Gilleleje). Desuden regner vi som en
nyskabelse med et træf i Limfjorden. Der er modtaget tilsagn fra frivillige til styring af alle tre træf.
Vi håber på at coronavaccinationerne er fuldført for de fleste potentielle deltagere inden pinse. Hvis
situationen ændrer sig vil arrangørerne træffe afgørelse om evt aflysning.
Vi tror at der vil være et opsparet behov for et sommertræf efter coronaisolation, og vil arbejde for at få
stillet et sommertræf på benene i 2022.
Ad 4 grindenyt
Martin har næsten færdiggjort februarnummeret. Der er kommet fine indlæg fra medlemmerne, hvilket gør
redaktionen meget nemmere. Formandens klumme i bladet vil fremover skrives på skift af
bestyrelsesmedlemmerne. For at få lidt mere variation. Det kan overvejes at invitere medlemmerne til at
skrive tilsvarende fremover.
Ad 5 eventuelt. Næste møde: formøde til generalforsamlingen d 13/3 kl 16. ordinært møde 7/4 kl 18