Referat fra bestyrelsesmøde 09.01.2023 hos Lars

Tilstede: Lars, Jørgen, Hans, Torben, Elisabeth, Martin

Regnskab og budget Udkastet til regnskabet forelagt Budget – Det blev besluttet at implementere et Mobilepay-modul på hjemmesiden til betaling af kontingent. Det bleb besluttet at refundere bestyrelsesmøder med 800 kr. pr. gang og transport til/fra Fyn med 1.000 kr. pr. gang.

Halvmodel Vi spørger Jacqueline Evers om data til halvmodellen. Derefter sætter vi et printprojekt i gang. Lars forhører sig på skolen.

Træf Øst – Hvem vil arrangere et træf? Vest – Kører som sædvanlig Tysk – Marstal / Lyøtræf – Annoncere det på hjemmesiden og i bladet Hollandsk – Annoncere det på hjemmesiden og i bladet

GF 25.02.2023 – Klokken 12:00 i Herslev Sejlklub Husk at generalforsamlingen er et socialt arrangement. Tag gerne jeres bedre halvdele med og få en dag ud af det sammen. Stumpemarked – Tag stumperne med og dine gamle sejlerbøger Youtubefilm forberedes

Pokalen Self tracking kan sendes ind som dokumentation, så vi kan køre videre uden Keepsailing

Blad Vi planlægger en udsendelse i april, september og december alternativt januar Artikel fra en af vores tyske sejlervenner Folke om Marsvin Holly update

Næste møde Næste bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamlingen.