Referat af bestyrelsesmøde 23-4-19

Til stede: Jørgen Binzer, Hans Storm, Martin Anker Wiedemann, Lars Andersen, Hanne FersøeReferent: Hanne FersøeFormanden takkede Lars for værtskabet.Indledningsvis orienterede Lars om 3D-print fx af diverse dele som blokke, dæksler til vandtank mv.Mulighederne er...

Referat af bestyrelsesmøde 5/2 2019

Afholdt hos Hanne Fersøe, RungstedJørgen Binzer deltog via FaceTime. Referent Hanne FersøeOpfølgning fra sidste møde. Det af Hans udarbejdede forslag til ændring af klassebestemmelservedrørende sejldug blev gennemgået, og der var enighed om at fremlægge det i...

Bestyrelsesmøde 4/4-2018

Til stede: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand), Martin Anker Wiedemann (redaktør), Lars Andersen (teknik), og Hanne Fersøe (kasserer).Referent: Hanne FersøeMødet blev holdt hos Jørgen Binzer – bestyrelsen takkede for værtskabet.Formanden indledte med at...

Bestyrelsesmøde 24-10-2017

Til stede: Martin Anker Wiedemann (redaktør), Lars Andersen (teknik) og Hanne Fersøe (kasserer).Afbud: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand)Referent: Hanne FersøeMødet blev holdt hos Lars Andersen – bestyrelsen takkede for værtskabet.Dagsorden:1....

Bestyrelsesmøde 28-3-2017

Til stede: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand), Martin Anker Wiedemann (redaktør), Lars Andersen (teknik) og Hanne Fersøe (kasserer). Referent: Hanne Fersøe Mødet blev holdt hos Hanne Fersøe – bestyrelsen takkede for værtskabet. Dagsorden: 1....

Bestyrelsesmøde 7/2 2017

il stede: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand), Martin Anker Wiedemann (redaktør), Lars Andersen (teknik) og Hanne Fersøe (kasserer). Referent: Hanne Fersøe Mødet blev holdt hos Hans Storm – bestyrelsen takkede for værtskabet. Dagsorden:...

Bestyrelsesmøde 26/10 2016

Til stede: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand), Martin Anker Wiedemann (redaktør), Lars Andersen (teknik) og Hanne Fersøe (kasserer). Referent: Hanne Fersøe Mødet blev holdt hos Jørgen Binzer – bestyrelsen takkede for værtskabet. Dagsorden:...

Bestyrelsesmøde 7/4 2016

Bestyrelsesmøde 7. april 2016Hos Hanne, referent HanneAfbud fra Martin, alle andre var til stedeDagsordenHjemmesidenGrinde Nyt fra 2010 til og med 2015 ligger nu i PDF på hjemmesiden. Vi prøver at undersøge om vi kan skaffe ældre numre elektronisk (Jørgen). Vi skriver...

Bestyrelsesmøde 1/2 2016

Bestyrelsesmøde Dansk Grinde Klub1 februar 2016Sted. Hos Lars Andersen Tjørnen 204 NivåTil stede: Bestyrelsen Gæster. Revisor Paul Rochat og Peter Bruun Årsregnskabet.Hanne har lavet det færdigt, fået det revideret og afleveret til Martin til næste blad.Klubben er...

Bestyrelsesmøde 29/10/2015 hos Hans Storm

Til stede: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand), Martin Anker Wiedemann (redaktør), Lars Andersen (teknik) og Hanne Fersøe (kasserer).Referent: Hanne FersøeMødet blev holdt hos Hans Storm – bestyrelsen takkede for værtskabet.Dagsorden:1....