Bestyrelsesmøde Dansk Grinde Klub1 februar 2016
Sted. Hos Lars Andersen Tjørnen 204 Nivå
Til stede: Bestyrelsen

Gæster. Revisor Paul Rochat og Peter Bruun

Årsregnskabet.
Hanne har lavet det færdigt, fået det revideret og afleveret til Martin til næste blad.
Klubben er solvent underskud mindre end budgetteret.
Budget 2016 vedtaget med et estimeret underskud på 4000 DKK

Planlægning af generalforsamling.

Start kl 16 – efterfulgt af foredrag – middag ca. kl 18.
Standard-dagsorden. Ingen forslag fra medlemmer på trods af opfordring i sidste blad.

Dirigent: JB foreslår at vi kigger på de tilmeldte deltagere en uges tid før og vælger en egnet blandt disse. JB kontakter vedkommende.

Referent som sædvanligt en kombination af Martin og Hanne

JB laver beretning. Martins bog udkommet i år og selv om klubben ikke kan rose sig af indsatsen bør det nævnes for at skabe interesse for de fremmedsprogede udgav.er

Hanne fremlægger regnskab, budget og kontingentfastsættelse for 2017 – uændret 250 kr.

Hanne, Martin og Jørgen er på valg og alle er villige til genvalg. Suppleant til bestyrelsen var sidste år Keld Christiansen, der har solgt Grinden. Der spørges i salen om nogen vil stille op. Bestyrelsen foreslår genvalg af alle, inkl. Revisor og revisorsuppleant (Poul Rochat og Niels Kjær).

Foredrag om sikkerhed i forbindelse med GF. Per Hendriksen har tilbudt at bidrage. JB kontakter ham for at aftale hvad der skal fokuseres på. Overveje om der skal arrangeres en vinteraktivitet med sikkerhed til søs som tema for vintermøde 2016/17

Middag ved GF som forrige år. Hovedret, salat, ost dessert, kaffe efter det sædvanlige koncept. 17 flasker rødvin er modtaget som gave fra medlem, der modtog brugt bom doneret til klubben.

Blad: Der skal produceres formandens klumme, indkaldelsen til generalforsamlingen, oplæg om foredraget, evt. en lille renoveringsartikel (små hylder i skabene) noget om evt. sommertræf i Limfjorden, status for klubmedlemmer og hvor bådene ligger.

Udsendelse: Det blev aftalt at sende blad til alle betalende inden for de sidste 3 år, samt sende opfordring og pdf fil til øvrige der har forsynet klubben med en mailadresse.

Deadline 5/2 2016

Næste møde.

7/4 kl 18.30 – Hestehaven – Rungsted.