Til stede: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand), Martin Anker Wiedemann (redaktør), Lars Andersen (teknik) og Hanne Fersøe (kasserer).

Referent: Hanne Fersøe

Mødet blev holdt hos Jørgen Binzer – bestyrelsen takkede for værtskabet.

Dagsorden:

 1. Klubadministration
 2. Status på aktiviteter i den forgangne sæson
 3. Kommende blad
 4. Generalforsamling
 5. Næste møde
 6. Eventuelt

Klubadministration

Medlemstal. På dagen var der 96 betalende medlemmer. Klubben er dermed gået 22 medlemmer ned i forhold til samme tidspunkt sidste år. Til januar udsendes e-mail reminder til dem der tidligere har været medlemmer, men som ikke har betalt kontingent de sidste to år. Sidste år ved denne tid var medlemstallet gået ned med 16 i forhold til året før. Det overvejes evt. at udsende julekort pr. mail.

Der er tilkommet flere nye medlemmer i registret i år, og ligeledes af klubben. Det blev præciseret at formanden sender nye medlemmer et standard introduktionsbrev med velkommen til klubben mv. og at de får det når de tilmelder sig registret, uanset om og hvornår de betaler kontingent.

Økonomi. Der står på dagen ca. 48.000 kr. på klubbens konto.

Status på aktiviteter i den forgangne sæson

Aktiviteter.  I 2016 var der pinsetræf på Tunø med 9-10 deltagende både, men der var ikke noget træf i øst. Der er heller ingen medlemmer der har efterlyst et. Flere både og besætninger har haft uformelle træf i løbet af sommeren; der vil komme beskrivelser i bladet,

3. Kommende blad

Der er frist for indlæg den 14. november

Jørgen skriver om sikkerhed (opfølgning fra sidst) ud fra de 4 grundregler:

 1. Lad være med at falde over bord (brug fx sikkerhedsliner)
 2. Hav en ordentlig redningsvest på med en strop
 3. Få fat i manden
 4. Få manden op

Roskilde Fjord som tema:

 1. Hans og evt. også Jørgen – om et uformelt træf i sommer
 2. Hanne om oplevelser i Roskilde Fjord i forsommeren
 3. Jørgen om ’den lille delfin’
 4. Jørgen om DS-bøjer

Jørgen skriver en lille notits om generalforsamlingen med opfordring til at reservere dagen og til at foreslå emner til dagsordenen og til efter GF-emne, samt evt. forslag til behandling på GF.

Martin laver en lille notits om at der findes en FaceBook-gruppe for grinder: ’Grindebåde’ og Grinde boats’.

4.Generalforsamling

GF 2017 finder sted den 11. marts i de sædvanlige lokaler i Svanemøllen. Lars ringer og sikrer sig at vores reservation er aktiv.

Foreløbigt forslag til efter GF-emne: Tursejlads.

%. Næste møde

Torsdag den 2.februar 2017 hos Hans.

6. Eventuelt

Intet.