Afholdt hos Hanne Fersøe, Rungsted
Jørgen Binzer deltog via FaceTime. Referent Hanne Fersøe
Opfølgning fra sidste møde. Det af Hans udarbejdede forslag til ændring af klassebestemmelser
vedrørende sejldug blev gennemgået, og der var enighed om at fremlægge det i den
præsenterede form til vedtagelse på generalforsamlingen. Det skal i bladet og på hjemmesiden.
1. Klubstatus. Ved udgangen af januar var der indbetalt 33 kontingenter og der var 15 tilmeldinger
til middagen på GF.
Regnskabet er revideret. Driftsunderskuddet for året 2018 er på 9.743,48 kr. Det er væsentligt
lavere end budgetteret, primært fordi bestyrelsen besluttede at reducere sidestallet en smule i
bladet og undlade at trykke og udsende fartøjsregistret. Derved er både trykkeomkostninger og
porto blevet billigere.
Ultimo 2018 er klubbens beholdning på bankkontoen 25.366,19 kr,
Det fremlagte budgetforslag for 2019 blev vedtaget. Det viser at der er nogenlunde balance
mellem indtægter og udgifter.
2. Træf. VEST bliver som sædvanlig arrangeret på Tunø af de faste arrangører. ØST har ingen
faste arrangører. I prioriteret rækkefølge var der forslag om Gilleleje, Viken, Landskrona. Det skal
diskuteres på GF. Hanne skriver lidt til bladet, som vi kan diskutere på GF.
2. Generalforsamlingen i 2019 afholdes den 09.03.2019 17:00, med mulighed for socialt samvær
og snak fra klokken 16:00. Generalforsamlingen er adviseret på hjemmesiden, og den skal også i
bladet. Se også referat fra 6. november vedr. pokalen. Formandens beretning fremsendes så den
kan holdes af Hans, hvis Jørgens fly bliver forsinket.
Hans og Lars er på genvalg.
Jørgen spørger Elisabeth om hun vil genvælges som suppleant til bestyrelsen og om hun vil være
ordstyrer på GF.
Hanne spørger Paul Rochat om han vil genvælges som revisor.
Jørgen spørger Niel Kjær om han vil genvælges som suppleant for revisor.
Middag: som vi plejer. Hans og Hanne: Kød, salat, drikkevarer. Lars og Linda: Brød og kartofler.
Hanne: Kaffe og mælk, samt kage.
3. Kommende blad. Martin har allerede en del stof. Supplerende stof som aftalt på dette møde
skal være hos Martin senest den 14. februar. Bladet skal trykkes i uge 8 og udsendes i uge 9.
4. Eventuelt. Intet.
Jørgen fortalte om et dejligt mid-winter race på San Francisco Bay som besætningsmedlem på en
J105. En skæg og god oplevelse.
5. Næste møde: Tirsdag den 23. april 2019, kl. 18:00 hos Lars Andersen