Bestyrelsesmøde 7. april 2016
Hos Hanne, referent Hanne
Afbud fra Martin, alle andre var til stede
Dagsorden
Hjemmesiden
Grinde Nyt fra 2010 til og med 2015 ligger nu i PDF på hjemmesiden. Vi prøver at undersøge om vi kan skaffe ældre numre elektronisk (Jørgen). Vi skriver en notits i bladet om at disse numre nu er tilgængelige elektronisk (Martin).
Tilbagemelding om GF
Konceptet holder.
Det var en usædvanlig hyggelig generalforsamling, deltagerne var glade, der var en super god stemning og maden var som sædvanlig vidunderlig.
I forbindelse med indslaget om sikkerhed til søs var der under den efterfølgende debat forslag om at klubben nedsætter en gruppe der undersøger og arbejder videre med ideer vedrørende sikkerhed. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at diskutere det på de kommende pinsetræf og indsende tips og tricks til bestyrelsen. På hjemmesiden vil der blive lagt links fra Søsportens Sikkerhedsråd og TRYG Fonden.
Angående diskussionen om kapsejladslicensen, så er det bestyrelsens holdning at pengene går til et godt formål og at der er potentiale for rigtig mange gode oplevelser for egentlig ikke ret mange penge.
Næste års generalforsamling: Forslag 11. marts 2017. Det kan også være 4/3 eller 18/3 afhængig af hvornår vi kan låne et klublokale. Lars går videre med dette.
Næste blad og  udsendelse af standere og fartøjsregister

Næste blad skal sendes ud primo maj. Deadline for bidrag til Martin er 15. april.Besked til Hans om betalende medlemmer (til labels) senest 25. april (Hanne). Vi forventer at oplaget skal være på 150. Pr. i dag er der 104 kontingentindbetalinger.
Vi har noget stof, men ikke meget. Martin siger på telefonen at han har nogle bidrag i pipelinen.
Træf
Tunø kører som det plejer. Det er godt.
Pinsetræf i Øresund har ingen arrangør, men hvis nogen har lyst til at sejle til Gilleleje så er der vist god plads, og det er jo et dejligt sted med mange muligheder.
Næste møde onsdag den 26. oktober kl.18.00 hos Jørgen.