Ordinær 12. marts 2005

Generalforsamling 12-03-05, i Hellerup Sejklub. Formanden bød velkommen og takkede for valget sidste år der var sket ”in absentia”. Yderligere undskyldte han for de trange forhold for de 40 fremmødte deltagere, men det havde vist sig umuligt at få andre lokaler på den...

Ekstraordinær 30. maj 2004

Generalforsamlingen blev afholdt i Helsingør i forbindelse med grindetræffet 2004. Der var i alt 45 grinder repræsenteret heraf 20 ved personligt fremmøde og 25 via fuldmagt. På dagen var 107 Grinder registreret med kontingentbetaling, og 1 repræsenteret Grinde...

Ordinær 6. marts 2004

Dansk Grinde Klub afholdt generalforsamling den 6. marts 2004 i Hellerup Sejlklub, med dagsorden jævnfør vedtægterne. Dagsorden Valg af dirigentClaus Broge blev valgt med akklamation, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Ligeledes konstateredes...