Kom til Svendborg fra den 9.-11. august 2024 og vær med til at fejre Grinden!

Grindeklubben vil gerne markere jubilæet med et træf i Svendborg i fortsættelse af traditionen fra 40 års-jubilæet og sidste års sommertræf.

Svendborg ligger centralt i landet og kan med god planlægning nås af alle medlemmer. Vi ville gerne have holdt træffet i sommerferien, men af praktiske grunde ligger det lige efter den danske skolesommerferie. Vi håber, at der på trods af dette alligevel vil komme mange deltagere.

Arrangører:
Dansk Grindeklub i samarbejde med Museet for Lystsejlads.

Tid:
Fredag 9. august til søndag 11. august 2024.
Lokaler Maritimt Center ved færgehavnen.

Økonomi:
Grindeklubben yder et tilskud til arrangementet for at holde udgifterne for deltagerne nede og fremme deltagelsen. Øvrige udgifter til havnepenge og forplejning fordeles mellem deltagerne. Museet bidrager med invitation og rundvisning i museet for alle deltagere. Samt med frivillige i nærmere defineret omfang.

Tilmelding:
Obligatorisk tilmelding Senest 2. august. Tilmelding til Jørgen Binzer på: joergen.binzer@gmail.com.

Vi vil meget gerne allerede nu bede om forhåndstilmeldinger som i sagens natur ikke er bindende.

Foreløbigt program:
Kom gerne med dine ideer til arrangementet!

Fredag:

Deltagerne ankommer.
Der er reserveret pladser i det lille bassin ved havnekontoret / servicebygningen.

Modtagelse og registrering fra 17:00-18:00 i Maritimt Center.
Velkomstreception kl. 18:00, uformel fællesmiddag med egen medbragt mad. Arrangørerne rådgiver om mulighed for fællesgrill.

Lørdag:
Fælles morgenmad i maritimt center fra 8-9:30.
Eskadresejlads eller kapsejlads til Skarø og retur til Svendborg.
Hyggeligt samvær, “grindecrawl” med åbent skib om eftermiddagen indtil kl. 17:00.

Stævnemiddag i maritimt center, fælles opstilling, borddækning og indkøbt meny, drikkevarer kan købes.
Fælles oprydning.

Søndag:
Fælles morgenmad i maritimt center 9:00 til 10:30
Rundvisning med guide på museet og afslutning af arrangementet kl 11:00.
Individuel frokost i bådene.
Afgang.

⌘ PS!
Det er arrangørernes oprigtige håb, at alle medlemmer af Grindeklubben inklusive de, som sejler andre fine fartøjer end Grinder vil overveje at tilmelde sig og tage del i festilighederne!