Nattestøj fra riggen

Mindes I lyden om natten når vinden er drejet tværs, således at standerne kan slå “tappenstreg” på topvantet. For mange af os er det en ulidelig støj som kræver een ud af køjen for at bjærge standerne. Problemet kan klares ved at flytte de små bøjler som flaglinerne...

Motorbakning

Motorbakning (Claus Broge – forkortet version af artikel i Grinde Nyt efterår 2001) Problem: 1) Snævert bassin hvor båden skal vendes 180 grader              2) Forlade en plads i et snævert bassin Løsning: Brug de naturlige kræfter – dvs. vind og skruens...

Spilersejlads

Hvordan skødes spileren bedst? Det naturlige når man kommer fra andre bådtyper vil være “udenfor” søgelænderet. Men nej, efter sejlads med konstruktøren er spilerskøderne nu trukket indenfor søgelænderet. Det fungerer fint. Fordelen er at man ikke får et indadrettet...

Kasteblok til genuaskødet

Peter Bruun har fået meddelelse om Grinder der har revet genuaskinnen op af dækket. Det sker som regel når man ikke anvender den kasteblok til skødet der sidder agter for skinnen. Det anbefales altid at trække sit genuaskøde gennem kasteblokken, der er fæstet i dækket...

DH – fornyelse giver nye sejlmål for klassen

Som I måske allerede er orienteret om via mail eller Dansk Sejlunions (DS) hjemmeside, vil der ske en del justeringer af Dansk Handicap (DH) målereglen med virkning fra sæsonen 2007. Læs mere på: http://www.sejlsport.dk > Kapsejlads > Teknik og måling >...

Gennakker

Gennaker – det fødte sejl til Grinden! Vi så det alle – under America’s cup, en asymmetrisk spiler, men alligevel ikke en spiler, men en spiler-genua i spiler dug, der blev brugt på spidse skæringer og ned til agten for tværs. Et nyt kapsejladssejl ! – Både ja og nej....