Som I måske allerede er orienteret om via mail eller Dansk Sejlunions (DS) hjemmeside, vil der ske en del justeringer af Dansk Handicap (DH) målereglen med virkning fra sæsonen 2007.

Læs mere på: http://www.sejlsport.dk > Kapsejlads > Teknik og måling > Handicapsystemer > Dansk Handicap 2004

I den forbindelse bad DS om hjælp til at få fastlagt klassens mål med den ny definition af forsejl og spiler. Fra 2007 vil Kapsejladsregel (RRS) 50.4, som hidtil har været brugt til at skelne mellem forsejl og spilere ikke længere være gældende for DH. I stedet indføres følgende definition som ny DH regel:

”RRS 50.4 gælder ikke for DH, medmindre RRS 50.4 er foreskrevet af klasseregler. Forsejl og spilere er sejl, der har halsbarmen fastgjort foran den forreste mast.

Forsejlets halvbredde (JHW) må ikke være større end 60% af forligsperpendikulæren (LP) og trekvartbredden (JTQW) ikke større end 40% af forligsperpendikulæren (LP).

Spilerens halvbredde (SMG, SMGA, målt som en spiler) skal være mindst 65% af underligslængden (SF, SFA).

Målebetegnelser og definitioner skal være i overensstemmelse med ERS” (ERS = ISAF Equipment Rules of Sailing = Udstyrsregler for Kapsejlads)

Forsejl •

Halvbredden (JHW) (ERS G.7.5).
JHW er den største halvbredde målt på noget forsejl JHW må ikke være større end 0,60 * LP (ERS G.7.11) på det aktuelle forsejl og ved DH beregningen JHW skal ikke tages mindre end 0,50 * LP (ERS G.7.11) ved beregningen JHW måles som den korteste afstand mellem halv agterligspunktet (ERS G.5.2) og forliget JHW indgår som selvstændigt nyt mål i DH beregningen og skal måles på alle ny forsejl, som registreres for første gang i 2007, men kun det største JHW skal indberettes til DS •

Trekvartbredden (JTQW) (ERS G.7.6).
JTQW er trekvartbredden målt på det aktuelle forsejl JTQW må ikke være større end 0,40 * LP (ERS G.7.11) på sejlet JTQW måles som den korteste afstand mellem trekvart agterligspunktet (ERS G.5.3) og forliget JTQW skal kontrolleres på alle ny forsejl fra 2007, men ikke indberettes til DS Symmetrisk spiler •

Halvbredden (SMG) (ERS G.7.5)
SMG er den største halvbredde målt på nogen symmetrisk spiler og erstatter SMW (største bredde) SMG måles med spileren udfoldet fra midt sidelig til midt sidelig SMG skal måles på alle nye symmetriske spilere og indberettes til DS fra 2007. Asymmetrisk spiler (gennaker) •

Halvbredden (SMGA) (ERS G.7.5).
SMGA er den største halvbredde målt på nogen asymmetrisk spiler og erstatter SMWA (største bredde) SMGA måles med spileren udfoldet fra midt forlig til midt agterlig SMGA skal måles på alle nye asymmetriske spilere og indberettes til DS fra 2007 Som det vil fremgå af den ny definition af forsejl og spiler tillades det fra 2007 for alle både, som sejler DH kapsejlads at have kappe i agterliget på forsejlet. Det er derfor ikke kun klassebådene som de eneste, der nu får denne mulighed, men alle bådtyper. Kappe i forsejl findes specielt i de bådklasser, der fører fok som det største forsejl, og kommer ikke til at gælde for Grinder. Da den snart ikke længere benyttede Kapsejladsregel 50.4 må forventes at være overholdt for eksisterende forsejl på de bådtyper, hvor kappe i agterliget ikke tidligere var tilladt, medfører den ny definition ingen ændring af de tidligere beregnede forsejlsarealer (FA’er) på båden.

Vi kontaktede North, Elvström og Eurosails for rådgivning om vores mål. Ingen af målene i vores klasseregler skulle ændres. Bortset fra undren over breddemålet på gennakeren var svaret nej. Vi blev anbefalet at ændre gennakerens mål det til det samme som for spileren, idet det ikke giver ekstra straf på DH målet, men giver mulighed for at producere en gennaker der vil fungere på læns, men som til gengæld ikke vil være så god på skarp skæring.

Efter denne konsultation er det besluttet at få ændret vores klasseregler mht. max breddemålet på gennakeren så dette bliver det samme som for spileren. Målene bliver herefter SMG: 6660 mm, SMGA: 6660 mm JHW: 2580 mm. Hvis vi ændrer forsejlsmålene til det der er muligt indenfor DH reglen vil der komme en straf som i dag betyder vi skal sejle en sømil 2,8 sec. hurtigere end i dag – så derfor fastholder vi de eksisterende mål.