Mindes I lyden om natten når vinden er drejet tværs, således at standerne kan slå “tappenstreg” på topvantet. For mange af os er det en ulidelig støj som kræver een ud af køjen for at bjærge standerne. Problemet kan klares ved at flytte de små bøjler som flaglinerne sættes i således at de sidder midt på salingshornet i stedet for den lidt smukkere placering længere ude- en let sag at klare inden næste sæson.