Hvordan skødes spileren bedst? Det naturlige når man kommer fra andre bådtyper vil være “udenfor” søgelænderet. Men nej, efter sejlads med konstruktøren er spilerskøderne nu trukket indenfor søgelænderet. Det fungerer fint. Fordelen er at man ikke får et indadrettet pres på søgelænderet fra det luv spilerskøde, og det tryk der kommer fra det læ er moderat men udadrettet. Det betyder at septrene til søgelændret ikke bukkes indad – hverken i rør eller fod, og man undgår slappe wirer i sit søgelænder.

Yderligere for tryg spilersejlads er påsætning af “barber-hal”. Det er en blok på spilerskødet med nedhal til en blok på løngangslisten svarende til ud for undervant ført tilbage i en klemme ved cockpittet. Et hal i begge sider. Med dette nedhal har man fuld kontrol over spileren specielt i hård luft, ved bomninger mm. Man kan nu få oplukkelige blokke, så man kan montere sit barber-hal (nedhal) selv efter spileren er sat. Under spilersætningen er det vigtigt ikke at have tot-halet sine barberhal – i det mindste ikke det læ – spileren skulle gerne kunne “flyve”.

Konstuktøren anbefaler iøvrigt at man fører sin spilerstage højt på masten.