Referat Bestyrelsesmøde 18/3 2014 – Hos Hanne Fersøe, Rungsted

Hele bestyrelsen var til stede.

Dagsorden:

1 Konstituering
2 Generalforsamling
3 Træf
4 Jubilæumstræf
5 Grindebog
6 Grindenyt
7 evt.

Ad 1: Konstituering

Ingen ændringer, Formand Jørgen Binzer, Næstformand Hans Storm, Kasserer Hanne Fersøe, Redaktør Martin Wiedemann, Teknik, Lars Andersen, suppleant Keld Christiansen

Ad 2: Generalforsamling

God stemning, stor tilslutning til arrangementet om Keep Sailing før GF. Der skal findes dato for næste års generalforsamling – 14/3 er foreslået. Jørgen Rasmussen skal orienteres for evt. bestilling.

Ad 3: Træf

Tunø træf i pinsen på sædvanlige vilkår. Deltagere må henvende sig til Poul Henning Sejthen som annonceret. Øst træf planlægges til Helsingør – LA snakker med havnefogeden, Brumbassen kontaktes som lokal vært. Besøg på det nye søfartsmuseum og kulturværftet planlægges med rundvisning. Anden mulighed er rundvisning i Sct. Nikolai Kirken, eller besøg på Kronborg. Der skal forsøges at lave fleet sejlads fra hhv Rungsted og Hundested.

Ad 4: Jubilæumstræf

Svendborg – Classic. JB og MW har møde i næste uge med arrangørerne. Stævnet er 7-9 august. Frokosttur fredag til Skarø med sejlads (kap/fleet) til og fra øen. Lørdag – rundt om bøjer sejlads – evt. som sejlads om Grindepokalen, jvnfr. vedtægterne. Der er afsat midler i budgettet til jubilæum og pinsetræf. I henhold til tidligere drøftelse på Generalforsamlingen 2012 er det aftalt at kommer der mulighed for at afholde et mesterskab/sejlads om pokalen vil vi afholde det selvom det ikke er budgetteret, og støtte arrangementet økonomisk. Der forsøges med personlig markedsføring. Der forsøges arrangement af feeder sejlads fra forskellige havne – derfor er der ønske om at medlemmerne giver bestyrelsen et vink om de kommer og hvorfra de sejler så man kan finde nogle udgangshavne for fællessejlads. Sagen tages op på de 2 pinsetræf.

Ad 5: Grindebog

Martin arbejder på bogen om historien gennem 40 år med Bruun konstruktionen Grinde. Redaktionen forventes afsluttet inden længe. Martin efterlyser stadig billeder. Bogens tænkes til rådighed på ”print on demand” system, markedsføring via hjemmesiden og Keep Sailing.

Ad 6: Grindenyt

Udsendes 1 maj, med fartøjsregister. Bidrag skal være inde søndag den 6 April. Indhold pinsetræf, Jubilæumstræf, GF referat, Elisabeth evt. om turbeskrivelse og billeder. Gilleleje havn – og renovering. Martin skriver appetitvækker om bogen. Fyn Classic (hans). Nybygning af Grinde (Martin). ORCA – fra Portugal. Stiler efter blad på 28 sider.

Nyttige apps –

Ad 7: Evt

Næste møde 7 oktober klokken 18 hos Martin Wiedemann