Bestyrelsesmøde Dansk Grinde Klub 25/9 2012, Hestehaven 27 hos Hanne Fersøe
Deltagere: Jørgen Binzer(JB), Martin Wiedemann (MW), Hanne Fersøe (HF), Lars Andersen, Hans Storm (HS) (referent).

Dagsorden:

 1. Medlemsudvikling
 2. Økonomi
 3. Kapsejlads
 4. Træf
 5. Båd i Caribien
 6. Generalforsamling
 7. Hjemmeside
 8. Teknik/Reservedele
 9. Blad
 10. Vintermøder/arrangementer/kurser
 11. Næste møde
 12. Evt.

Ad 1 Medlemsudvikling

Lille fald i medlemmer til 124 fra 133. Enkelte afgange kan skyldes at medlemmer der er meldt ind for at benytte hjemmesidens salgsdel ikke fortsætter. Enkelte kan skyldes frafald af annoncører. Markedsføring ved hjælp af blad der udsendes til alle kendte adresser tidligt i februar nummer, der er mindre med materialet til generalforsamlingen 9 marts.

Ad 2 Økonomi

Kassebeholdningen er ca. 50.000 kr. Generalforsamlingsmiddagen sættes til 100 kr. person, som så støttes af medlemsgebyret. Der afsættes 10.000 kr til jubilæumsbogen.

Ad 3 Kapsejlads

Det går trægt. Kun 12 både har indløst målerbrev i 2012 ingen regioner har 5 både med målerbrev. Pokalen er ikke uddelt da Fyn Cup blev aflyst, det eneste stævne hvor der var 5 tilmeldte. Næste år for Fyn Cup er 31/5-2/6. Chancen for et mesterskab synes minimal.

Ad 4 Træf

Tunø træf gennemført selvom Poul-Henning måtte melde afbud pga. sygdom. Flot at PH sørgede for at arrangementet kunne gennemføres alligevel. Martin har beretning fra træffet der kan bruges i bladet. Den ligger også på hjemmesiden. Træffet i Gilleleje blev vellykket med 8 Grinder plus 2 kaskelotter. Lars laver lille beretning.

Ad 5 båd i Caribien

Der har været 4-5 henvendelser til JB men ikke noget seriøst. Grinden er i september stadig til salg. Formanden har overvejet om båden skulle renoveres til brug i Caribien, alternativt om den skal bringes til Danmark.  Projektet må vurderes økonomisk. Det er nok muligt at få en brugt lokal Grinde i bedre stand, som kunne lægges i skærgården. Formanden vil evt. skrive om det i bladet.

Ad 6 Generalforsamling

Lokalerne i KAS er reserveret til 9 marts. Arrangement som vi plejer.  Overveje videoklip og yndlingsdestinationer. Prisen for arrangementet inkl. drikkevarer 100 kr. per næse, klubben dækker resten. Forslag om loppemarked af Grinde reservedele – tag med til GF byt/sælg/ forær væk.

Ad 7 Hjemmeside

Aktuelt ingen problemer. Overveje at lægge de gamle numre af Grindenyt under medlemssiderne sammen med medlemslisten. JB kontakter Tynell om eksistensen af gamle numre. Martin checker sine filer. Evt. oprette en side for ”foræres væk”.

Ad 8 Teknik/Reservedele

Klubben har fået en reservebom til Grinde. Den første der knækker bommen kan få denne gratis.

Ad 9 Blad

Jørgen skriver om problem med forstagsfæstet i dækket. Sygehistorie – akut behandling i Sverige fra Hans. Trim fiduser til bladet fra Allan Rye. Efterlyser ideer til stævnstige – Hanne. Træf. Bidrag inden 14/10. Billeder til Martin.  Historien om Salka Valka’s søn der har købt Roze synes velegnet til bladet – Hans skriver til ejeren.

Ad 10 Vintermøder/arrangementer/kurser

Skittur til Vallåsen – Indkøbstur til Biltema (maling fendere etc.) – IT kursus i forbindelse med generalforsamlingen. Annonceres i bladet for at lodde interesse. IT teksten tages fra sidste annoncering

Ad 11 Næste møde

8/1 – hos Binzer

Ad 12 Evt.

Nexus trådløs vindgiver problem. Binzer har fået byttet sin af producenten efter 5 år.