Hele bestyrelsen var til stede, referent H H Storm

Dagsorden

 1. Orientering om årsregnskabet
 2. Budgetforslag
 3. Generalforsamling 10/3 2012
 4. Grindenyt
 5. Fælleskøb af klemme til rullefok
 6. evt.
 7. næste møde

 1. Orientering om årsregnskabet.

Hanne gennemgik regnskabet for 2011. Klubben er solvent. Der er opbygget lidt formue mhp. senere køb af høj kvalitetsstandere, samt hvad der måtte blive nødvendigt i forbindelse med jubilæum i 2014.

 1. Budgetforslag.

Kontingentet holdes uændret. Der sætte ikke midler af til mesterskab, da klubben kan afholde udgiften i fald der bliver et tilbud. Kontorartikler bortflader, da det dækkes af anden vej.

 1. Generalforsamling.

Jørgen Binzer, Martin Wiedemann og Hanne Fersøe er på valg. Alle modtager genvalg. Formanden tager kontakt til genvælg af revisorer, og kontakter Claus Broge om han kan lede generalforsamlingen. Bestyrelsen har et forslag om indkaldelse fremover kan ske elektronisk – e-mail, sms, hjemmeside. Foredrag om tur fra Niels Kjær. Lars Andersen vil fortælle om dieselpest. Opfordring til medlemmer om evt. destinationer der kan anbefales. Hans introducerer den nye hjemmeside. Middagsarrangement med vin som de tidligere år ved HHS og LA. Evt. overskredet budget dækkes af klubkassen. Indkaldelse til generalforsamling med regnskab og budget, girokort samt beskrivelse af middagsarrangement og tilmelding udsendes til samtlige kendte,  skrives (JB/HF) – printes og kuverteres og afsendes (HHS). Referent ved generalforsamlingen:  deles mellem HF og MAW

 1. Grindenyt.

Forårsnummer med stander og referat fra generalforsamling, pinsetræf og Fyn Cup til udsendelse sidst i april. Deadline 10 april. Lars skriver om dieselpest, Hanne om Hven rundt, introduktion til apps, hjemmeside, internet til søs. Antallet fastsættes til 3 – forår, efterår og julenummer med Generlaforsamlingsindkaldelse.

 1. Fælleskøb af klemme til rullefok

JB har købt 7 – heraf 3 til sig selv. Pris 1090 kr. inkl. moms. De kan fås hos OH blokke i Jyllinge.

 1. evt.

 1. Næste møde

19 april klokken 18.00 Nivå

HHS