Til stede: Jørgen, Martin, Hanne

Referent: Hanne

Dagsorden

  1. Status
  2. Dette nummer af GrindeNyt
  3. Generalforsamling
  4. Kommende udsendelser, fx GrindeNyt februar
  5. Jubilæum
  6. Næste møder

1:Formanden: Relativt lidt aktivitet på mail hen over sommeren (henvendelser). Martin oplever det samme. Dem der er meget aktive er til gengæld meget engagerede.

Måske skulle der nævnes noget om forsikringssummer. Efter krisen er de reelle salgspriser faldet og samtidig er statsafgiften steget.

Vi kunne tænke os noget nyt i de kommende blade som kan gøre grinden attraktiv for unge familier, fx noget om indretning.

2. Grinde Nyt

Martin har fået alt materiale undtagen formandens bidrag, som imidlertid er på vej.

Udsendelse: Hans laver labels, sender dem til Jørgen. Martin laver bladet færdig i løbet af den kommende uge. Trykkeren skal sende bladene til Jørgen, som kuverterer og sender ud. Martin tjekker med trykkeren om han husker at sende til KB; Jørgen modtager hele tiden rykkere fra dem, men det er faktisk trykkerend pligt at sende ind til KBs pligtafleveringsafdeling.

Martin gennemgik de bidrag han har til bladet. Det bliver et fint nummer!

Martin mangler altid billeder af sejlende grinder og andre hvalbåde. Bådbilleder med mennesker på vores både er også altid velkomne, ikke nødvendigvis som en artikel men som et billede med tekst, fx af typen Gummibådssejlads med børnebørn, en helt undervurderet investering i fremtiden. Kommende numre kunne også have en artikel om dieselpest som opfølgning på Lars fremlæggelse sidst og Mokkas artikel, så alle i klubben kunne høre om det.

3. GF med tilhørende huskeliste/aktiviteter

KAS klubhus er reserveret 8. Marts, Formanden adviserer i dette nummer, den egentlige indkaldelse kommer i februar nummeret. H&H har tilbudt at køre det samme koncept som vi plejer, og det takker vi ja til.

Tanker om program til overvejelse:

Yndlingsdestinationer er stadig et hit, og det er dejligt at medlemmerne gerne vil bidrage aktivt her, så det kan vi godt bevare hvis der ikke er konkurrence fra andre emner.

De store reparationer flere lige har været igennem (reparationer af balsatræet i ruf og sidedæk (dette gælder især spækhuggere).

Opfordring til alle om at komme med input til forbedret indretning af grinden så den bliver attraktiv for unge mennesker – fx workshop som for-arrangement i stil med e-workshoppen sidst.

4. Kommende udsendelser

Der er allerede stikord i det ovenstående:

Februarnummeret: opfordring til medlemmerne om NU at finde de gamle billeder frem fra arkiverne og indsende dem. Indkaldelse til GF. Teaser om grindetræf. Pinse ligger 8. Juni. Fyn cup ligger 23-25. Maj. Girokort skal med ud. Skal helst være ude tre uger før GF, dvs. medio februar,

Majnummeret – jubilæumsnummer (ide)

5. Jubilæumsforberedelser

Martin: Har til hensigt at fuldføre bogen. Der ligger pt. meget stof.

Der ligger pt. en beskrivelse af marsvinet, som evt. kan bruges til skabelon for de andre både. Der skal findes forfattere til beskrivelsen af de andre både. Martin har meget godt materiale, men der mangler også materiale.

Der er behov for ca.100.000 kr for at den kan blive trykt på dansk og tysk. Der ligger en halvfærdig master så den kunne laves som e-bog på engelsk.

Klubben har 54.000 på kontoen pr.  dags dato, og er i stand til at støtte projektet til fordel for medlemmerne. Den præcise metode og beløb skal stadig besluttes, men den gode vilje er der. Print ón demand kan være et godt bud på at få en god pris. Man kan bestille få eksemplarer ad gangen. Martin undersøger. Tidsplan: medio maj, Martin undersøger og vender tilbage.

Uwe har foreslået fælles træf i det sydlige mellem danske og tyske sejlere.

Uwe: Hjemmeside med bedste grindehistorier, bedste sejloplevelser, korte anekdoter, billeder med enkel tekst. Samlingen kunne overrækkes til Peter Brun. Vi skal finde på måder hvor vores medlemmer kan bidrage selvom de evt. ikke blogger osv. , fx snailmail med billeder med returkuvert osv.

Uwe: rubrik i en forløbende artikelserie, månedens båd/mig og min båd

Konklusion på næste møde. Træflogistik – tænk over det!

Overveje om der skal holdes fast i pinsetræf, eller om der skal laves et sommerjubilæumstræf, eller begge dele.

6. Næste møde

Tirsdag er en god dag for flere.

Tirsdag d. 14. Januar hos Lars!

Frist for indlæg til februar nummeret er 1. Februar, men det forudsætter at der er leveret løbende: indkaldelse til GF, formanden har roret, materiale om kontingentindbetaling, reklame for jubilæumsåret, planer, løfter om hvad der skal ske, div. Indholdsartikler, uddrag fra den kommende bog i artikelform