Til stede. Jørgen Binzer (JB), Hanne Fersøe (HF), Hans Storm (HS) referent
Afbud: Martin Wiedemann (MW), Lars Andersen (LA)
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Økonomi – årsregnskab
3. Træf
4. Generalforsamling
5. Hjemmeside
6. Teknik/Reservedele
7. Blad
8. Vintermøder/arrangementer/kurser
9. Næste møde
10. Evt.

Ad 1 Siden sidst
Folke I Sverige meget aktiv vi får beskrevet det nye mast. Folke har lovet at forsyne os med beskrivelse af resultatet. Axel Andersen har udtrykt bekymring om forstadieproblemet beskrevet i sidste grindenyt. Arbejdsgruppe nedsættes med Binzer, Lars andersen Axel Andersen for at se på dimensioner af bolte. Evt. artikel til næset Grindenyt.
Forespørgsel fra Holland om råd vedr. Grindereparationer. Et eks-medlem havde anket over at Kræftens Bekæmpelse havde hjulpet med udsendelse. Det var enighed om at der i bladene fremover skal stå at hvis udsendelse er sket gennem Kræftens Bekæmpelses postfunktion har Grindeklubben betalt alle udgifter og takker for hjælpen.
Ad 2 Årsregnskab
Der var budgetteret med et underskud på 11 750 kr der kun er blevet til 7 535 – skyldes indkøb af nye standere. Balancen er 42 660 kr.
Pinsetræffene havde kostet 900 kr. mest i Vest – Det aftaltes at afsætte 1500 kr. til træf i 2013. Porto til GrindeNyt sættes i 2013 til 11 000 kr. Hjemmesideudgift 100 kr. Kontorudgifter sættes til 500kr. Gaver der hensættes 500 til bla. Hjælp fra havne i forbindelse med træf.
Annoncen for Doyle Sails skal huskes i 2013. Kun 1 har taget tilbuddet, der matchede sejl fra Polen/Thailand men i bedre kvalitet.
Der er lovet en hjemmeside for sponsorer – den er ikke blevet retableret ved skift til ny hjemmeside men vil blive oprettet. Links findes i dag på den generelle link side.
Regnskab og budget sættes i næste nummer sammen med indkaldelse til generalforsamling
Ad 3 Træf
Poul Henning har meldt sig som arrangør for Vest træffet til Tunø. Der kommer indbydelse i næste Grinde Nyt.
Bestyrelsen drøftede om et jubilæums arrangement kunne holdes i forbindelse med træffet på Tunø. Grundlovsdag ligger i 2014 torsdag før pinseweekenden, der skal derfor kun bruges en ferie/fridag fredag for at have mulighed for at nå Tunø fra Øst. Forslaget vil blive taget op på generalforsamlingen.
Pinsetræf i Øst vil blive arrangeret lidt mere uformelt. Lars Andersen kommer med ideer til destination og modtager tilmeldinger af hensyn til indkøb.
Ad 4 Generalforsamling
Indkaldelse sker på hjemmeside, samt mail til de der har opgivet mailadresse.
Invitationen gentages til IT demonstration fra klokken 15 – baseres på tilmelding/interessetilkendegivelse. Dagsorden i hht vedtægter. Dirigent vil blive fundet af JB.
Middag 100 kr. – samme koncept som sidste år, Lars står for brød og bagekartofler, Tove for dessertkage. Lars undersøger om opvaskemaskinen har et hurtig program.
Forslag om loppemarked af Grinde reservedele – tag med til GF byt/sælg/ forær væk.
Indkalde forslag til yndlingsdestinationer og videoklip som del af underholdningen.
Lars Andersen sørger for vingave til klubben som tak for lån af lokaler.
Ad 5 Hjemmeside
Opdatering af siderne med link til turbilleder og til sponsorer. Omkostningerne minimale da systemet vi bruger er gratis.
Ad 6 Teknik og reservedele
Arbejdsgruppe vedr. styrke i beslag – NB senere grinder har større bolte jvnfr. billeder..
Binzer vil beskrive problem med dæk omkring mastehul. Udskiftning af slanger fra dræn ved forluge.
Efterlyse råd om varmtvands installation og evt brusemulighed.
Ad 7 Grindenyt
skal indeholde regnskab og budget.
Frist for input til Martin: 26. januar, frist for modtagelse fra trykker 16. februar, frist for udsendelse 19. februar. Jørgen står for pakning og udsendelse, så trykkeren skal sende kasserne med blade til ham.
I bladet skal indføjes – Bladet kan være udsendt gennem Kræftens Bekæmpelse hvor klubben har dækket alle udgifter og takker for hjælpen.
Hanne laver turberetning. Vedtægter for Grindepokal sættes i bladet med opfordring til at deltage i bla. Fyn Cup men også andre stævner. Fanget af Fokken – Hans. Fyn Cup – Hans.
Ad 8 Vintermøder/arrangementer/kurser
Der er kommet 3 tilsagn – vi forsøger at arrangere noget den 10 eller 17 februar.
Ad 9 Næste møde
Torsdag 21/3 hos Hans Storm