Til stede. Jørgen Binzer (JB), Martin Wiedemann (MAW), Lars Andersen (LA), Hans Storm(HS) (referent)

Afbud: Hanne Fersøe

Dagsorden:

 1. Medlemsstatus ( HS)
 2. Opfølgning på Sommertræffet og evt. overvejelser om videreførelse af et sommertræf med mellemrum.
 3. Generalforsamling, dato, temaer, arrangement
 4. Status over billedmateriale til følgende numre. Bidrag til bladet fra bestyrelsen, eksterne bidrag, fordeling af arbejdsopgaver ved udsendelse ( HS labels, JB forsendelse)
 5. Kapsejlads
 6. Teknik
 7. Jubilæumsbogen
 8. Næste møde

 1. 140 registrerede medlemmer – fin fremgang. Klubben har ingen økonomiske problemer.
 2. Sommertræf i Svendborg – stor succes, pæn blanding med godt vejr, vind etc. 28 deltagende klubbåde, 20 grinder 2 spækhugger, 4 kaskelotter og 2 marsvin deltog. Fredag aften var lidt tam da der var mange der spiste i bådene og fællesskabet var med de øvrige stævnedeltagere. Ellers stor hygge både den vandbaserede frokost i Lunkebugten ved Valdemars Slot og på land. Skarø turen også succes – regn lige før ankomst og rigelig vind på hjemturen.
 3. Tunøtræffet havde 18 både og Helsingør 7 – alle havde hyggeligt. Det blev drøftet om der skulle arrangeres regionale træf i sommerperioden. Martin forespørger vores tyske venner om feedback og et evt. tysk arrangeret træf (landsdækkende eller regionalt i forbindelse med sommerture). Det tages op på generalforsamlingen.
 4. Generalforsamling – dato er fastsat til 14/3 i KAS – middagsarrangement som sædvanligt. Pris som sidste år 100 kr. Der skal afholdes seminar inden – IT– nyheder, app’s etc.. Svendborg træf film/billeder mens der er almindelig snak. Nærmere program i Grindenyt primo 2015.
 5. Grindenyt – træf beskrives Martin om Tunø (evt. Poul Henning) Lars om Helsingør. Binzer om Svendborg træffet (Martin spørger en af vores tyske venner om de vil give deres vurdering). Teknisk artikel om etablering af holding tank og regler i lyset af ny svensk lovgivning. Torben Fersøe om sit nye ror. Uwe og Keld vil formentlig komme med bidrag. Deadline for indlæg 27/10 – indkaldelse til generalforsamling i dette nummer. Lille beskrivelse af Fyn Rundt. ”Lad falde hvad ej kan stå” (HHS). Nyt nr. i februar med ny indkaldelse og generel udsendelse til alle kendte adresser. Udsendelse primo december. HHS labels JB forsendelse.
 6. Fyn rundt fra Kertemine 5-7 juni anbefales. Problem – kun 12 Grinder har målerbrev og kan officielt deltage. Medlemmer af Grindeklubben der har betalt kontingent kan om ønsket deltage i lodtrækning om 5 målerbreve så man for kontingentet kan deltage i kapsejladser. Forudsætningen er at man har indløst sit målerbrev inden Fyn rundt. Opfordring i Grinde Nyt til at anmelde lokale sejladser hvor man gerne vil have grinder at sejle imod. Hvis der bliver sommertræf arrangeres hyggepræget venlig test af bådens fartegenskaber.
 7. Teknik – artikel om holding tank rorudskiftning på Kaskelot. Ombygninger både i aptering og på skrog/ror etc. efterlyses. Opfordring til at indsende ideer der er gennemført til hjemmesiden.
 8. Jubilæumsbogen nærmer sig sin afslutning. Den er senest færdig til generalforsamlingen. Billedrettigheder op til 5000 kr. kan støttes af klubben. Evt. yderligere støtte kan kun besluttes når produktet er klart.
 9. Næste møde 6/1 2015 klokken 18 hos Binzer