Referat af bestyrelsesmøde 6.1.2015 i Grindeklubben

Alle tilstede. Referent: Martin Wiedemann

  1. Økonomi: Økonomien ser fin ud, og vi foreslår et uændret kontingent.
  2. Bogen ‘Med en Cirkel for øje – Flyer med link som kan sendes ud via sejlunionen. Link udsendes også via medlemskartoteket. Der orienteres om bogudgivelsen på GF. Det har ikke været muligt at opnå tilskud til udgivelsen, så bogen bliver forsinket nogle måneder, mens der forberedes en udgivelse som ‘book-on-demand.’
  3. Generalforsamling 14.03.2015. Stedet er som sædvanlig i KAS i Svanemøllen i KBH. Traktementet er des samme som sidst og prisen 100 kr. pr. person. Vi prøver at få Elisabeth Richs til at fortælle om turen gennem Gö Der kommer måske også et indslag om installation af holdingtank i fortsættelse af de nye svenske miljøkrav.
  4. Træf: Vi forventer, at Pinsetræffene gentages i både øst og vest. Vi vil gøre noget ekstra ud af træffet i øst for at tiltrække flere deltagere. Vi arbejder på noget med at invitere medlemmerne med direct mails og finde en attraktiv destination. Sommertræf: Vi har lyttet til opfordringen til at følge op på sidste års succes i Svendborg. Vi vil forsøge at melde to-tre havne ud og vil gerne høre, hvilke sommertursplaner I har. Send jeres afgangsdatoer og cirkaruter ind. Så prøver vi at koordinere evt. muligheder og kommunikere dem i majbladet.
  5. Grinde Nyt: Deadline 1.2.2015. Vinterprojekter, budget og regnskab, generalforsamling, sommertræf, pinsetræf, turberetning. Oplag 300.