Bestyrelsesmøde 14.01.2014 – Referent Martin. Tilstede: Hanne, Lars, Jørgen
1. Økonomi
Hanne forelagde driftsregnskabet for 2013, som Paul Rochat kom med. Regnskabet
udviser et overskud på 1.953,87 kr.. Indtægerne er en smule højere end året før.
2. Generalforsamling
Der er indkøbt mad og vin til generalforsamlingen. Prisen bliver uændret 100 kr. pr. person
for deltagelse i fællesspisningen (indbetales sammen med kontingentet i forbindelse med
tilmeldingen til generalforsamlingen). Vi inviterer en indlægsholder til at tale om
forbedringer og restaureringer af gamle både. Fra sidste år har vi et indlæg tilgode fra
Elisabeth Richs om deres Stockholmstur op gennem skærgården. Før
generalforsamlingen holdes et indlæg om Keepsailing.
3. Jubilæumsarrangement i august
Jubilæumsarrangementet for Grindens 40 år holdes i Svendborg fra 8.-10. august 2014
som en del af Svendborg Classic Regatta. Der vil blive afholdt nogle sejladser af forskellig
art og forskellige former for fællesaktiviteter. Den planlagte bogudgivelse i anledningen af
Grindens jubilæum bliver præsenteret og frigivet i forbindelse med arrangementet.
4. Pinsetræf
Der er kommet en invitation til Pinsetræffet på Tunø, og det planlægges at henlægge Østtræffet til Helsingør og arrangere et besøg på det nye Maritime Museum. Vi efterlyser en
eller flere til at stå for træffet, tilmeldinger og aftaler m.v.
5. Bladet, udestående: Formandens klumme, indkaldelse til GF, Jubilæumstræf, Øst-træf.
330 ex. – Næste blad har deadline 1.4. og udsendes i uge 18.
Næste møde: 18. marts 2014 hos Hanne Fersøe