Referent: Martin Wiedemann

Emner på dagsordenen

  • Økonomi v/Hanne
  • Løst og fast
  • Generalforsamling 2010
  • Grindenyt (deadline for næste nummer ultimo januar 2010)
  • Kurser og arrangementer
  • Pinsetræf

Økonomi

For at sikre en åben og rimelig forvaltning og administration enedes bestyrelsen om at formulere en frivillig-politik eller princip for frivilligt arbejde, som følger:

Frivillige skal ikke have udgifter ved at være frivillige.

Man kan få refunderet dokumenterbare udgifter.

Ved dækning af transport gælder statens regler (den lave takst) eller faktiske udgifter.

Mødeudgifter dækkes

Girokort bibeholdes som indbetalingsform, idet enkelte medlemmer har svært ved at bruge andre betalingsformer. Beløb tilføjes til indbetalingskortene, så misforståelser undgås. Udenlandske medlemmer kan betale det tilsvarende beløb i Euro, p.t. 35 Euro.

Medlemssituationen: Der er 130 aktive både + 5 øvrige interesserede medlemmer. Der er en stabil fremgang.

Løst og fast

De fleste henvendelser til bestyrelsen kommer fra nye ejere med akutte problemer, som oftest løses ved rundsendelse af mails og efterfølgende svar til medlemmer – også i bloggen på internettet, så andre kan få glæde af spørgsmål og svar.

Ellers drejer det sig om motorspørgsmål – vedligehold og installation, klubstandere og opbevaring af hynder m.fl.

Klubben har fået en henvendelse fra en annoncør, som ønsker at reklamere hos os gennem et indstik og på nettet., også fra Scanboat.com, som gerne vil linke og linkes til.

Generalforsamling

Generalforsamlingen holdes næste gang den 20.03.2010 i KAS’ klubhus i Svanemøllen.

Bestyrelsesmedlem Bjarne Rich har i den forbindelse allerede nu annonceret, at han som planlagt ikke genopstiller. Bestyrelsen ser gerne en suppleant blandt Marsvineejerne og opfordrer til at overveje en deltagelse, så der skabes fuld repræsentation i bestyrelsen.

 

Pinsetræf

De traditionelle pinsetræf gentages igen i 2010 i hhv. Vikhög og på Tunø.

Medlems- og forsikringsundersøgelsen

Klubben har modtaget svar fra i alt 44 respondenter på medlemsundersøgelsen, som bl.a. skulle kortlægge forsikringsforhold, ønsker til kommunikationsmedier, blad m.v. samt kaptsejlads- og træfønsker. Resultatet af undersøgelsen sammenfattes og analyseres i et resumé af Martin Wiedemann til næste nummer af Grindenyt.

Arrangementer

Spækhuggerens 40 års fødselsdag fejres med et stort stævne og festtræffra den 6. til den 8. august 2010 i Sejlklubben Sundet. Der bliver dels en fest og dels et DM for Spækhuggerne, som har inviteret Grindeklubben til at deltage og tilbudt at arrangere noget for de øvrige Bruunske bådtyper. Hans Storm deltager i et planlægningsmøde og udtænker et forslag til bestyrelsen om, hvordan vi kan koble oss på deres stævne og gøre det til en fælles succes.

Motorkursus afholdes næste gang omkring januar 2011.

Næste bestyrelsesmøde

21. januar 2010 hos Jørgen Tynell