Til stede: Alle

Referent: Hanne

Dagsorden:

  1. Økonomistatus
  2. Grinde Nyt
  3. Mastesagen
  4. Status for klubben
  5. Næste års aktiviteter
  6. Generalforsamling
  7. Kursusaktiviteter
  8. Mesterskab og grindepokal
  9. Evt.
  10. Næste møde

1. Økonomistatus

Kassereren kunne meddele, at der pt. er mange penge i kassen fordi klubben er ved at have modtaget alle årets budgetterede indtægter, primært i form af kontingenter, mens nogle udgifter er lavere end budgetteret, fx Grinde Nyt, eller helt udeblevet, fx mesterskab. Vi laver et godt efterårsnummer af bladet; der er rigeligt råd til trykning og udsendelse. Bestyrelsen tager ikke initiativ til merchandise eller lignende, men hvis der kommer ønsker fra medlemmerne vil det blive taget op. Martin foreslog at vi kunne organisere fx billedet af de 4 grinder som et medlemstilbud i plakatform; eller et billede af ens egen båd. Det bliver omtalt i bladet. Martin får tilbud og er tovholder på denne opgave.

2. Grinde Nyt

Martin og Hans havde forberedt layout til et blad og et antal artikler og billeder, bl.a. introduktion af ‘Grinde TV’. Der er ikke klip med spækhuggere endnu. Vi lægger også spækhuggerklip på, og meddeler Spækhuggerklubben at det ligger der. Martin er tovholder. Lars skriver bidrag ‘At bo i en Grinde’. Hanne skriver bidrag ‘Marstrand uden båd’.

3. Mastesagen

John Mast er i stand til at levere mast og bom i henhold til klasseregler der kræver meget få ændringer i konstruktionen af dæksgennemføringen. Mastesagen kan derfor lukkes i næste nummer af Grinde Nyt med billeder og omtale af den nye mast på Dixi. Hans er tovholder på denne opgave. De medlemmer som har fået leveret kantede bomme vil få dispensation ved klasseløb.

4. Status for klubben

Formanden bragte dette emne op med det formål at afstemme bestyrelsens eget ambitionsniveau i forhold til medlemmerne. Formanden har mærket dalende medlemsinteresse i år; der har været markant færre mails end tidligere år. Resten af bestyrelsen har samme opfattelse – det var fx heller ikke muligt at besætte en bestyrelsespost. Gør vi noget galt? Er flertallet af medlemmerne ved at blive ‘trætte’? Er det de samme mennesker som er blevet ca. 10 år ældre siden denne bestyrelse startede? Skal de passe børnebørn? Generalforsamlingen er en stor succes – der bliver efterlyst forslag og input fra medlemmerne, men der kommer sjældent noget. Andre observationer:

-Pinsetræf vest er stadig nyt, det er meget velorganiseret og har meget god deltagelse

-Pinsetræf øst er ikke længere så nyt og i år var der ingen samlet organisering; derfor tiltrækker det måske færre deltagere

-Hjemmesiden er meget aktiv, fx markedspladsen,

-Bloggen er gået lidt i stå

Konklusion: Bestyrelsen fortsætter med at gøre det den selv synes er sjovt og er stadig åben for forslag fra medlemmerne.

5. Næste års aktiviteter

Skal vi droppe øst-pinsetræffet et par år? Der var kun 5 både i 2010, og der er ingen erstatning for Bjarne og Elisabeth til at arrangere det i 2011. Der er bedre tilslutning til vesttræffet. Vejret var ikke særlig godt i øst. I 2011 ligger pinsen sent; folk har fået bådene i vandet; det kunne tale for at der vil være bedre tilslutning.

Kunne man lave et antal mere lokale arrangementer? Man kunne meddele sine sejlplaner og foreslå andre fra klubben at mødes på en mere uformel måde end den måde de traditionelle arrangementer finder sted. Det skal være let og det skal være uforpligtende. Man kunne have sms-kæder eller bruge bloggen hvor folk siger ‘vi har tænkt os at sejle til xx den og den week-end er der nogen der vil mødes?’ Man kan sige ja, man kan sige nej, man kan melde afbud uden at det er et problem, for de andre havde jo alligevel tænkt sig at tage afsted. Fartøjsregistret kan bruges til at skabe kontakten.

Skal vi lave en regionsstruktur i klubben? Træf af fx 3-5 grinder kan få tilskud fra klubben. Vil der mon være tilslutning til et sommer-rally i stil med KDY? Fotokonkurrence /videokonkurrence.

Beslutning: I generalforsamlingsnummeret af Grinde Nyt skal der laves et oplæg til diskussion på GF af begrebet ‘uformelle træf’ og andre aktiviteter. Jørgen er tovholder på denne opgave.

6. Generalforsamling

Lokalet i Svanemøllen er reserveret til d. 19. marts. Vi har lyttet til medlemmerne, og det er lykkedes os at få Bella Center til lægge bådudstillingen 12-20 marts.

Hvordan kan sådan et arrangement se ud?: Man melder sig og får en fribillet. Man går på bådudstilling individuelt og kan aftale at samles og spise frokost. Jørgen står for at skaffe et antal fribilletter. Detaljer om arrangementet ved næste bestyrelsesmøde: Jørgen.

Der er stemning for at bruge yndlingsdestinationer som underholdning igen; det var meget populært. Samme koncept m.h.t. catering som de foregående år. I forbindelse med næste nummer gør vi mere ud af annonceringen af GF. Hans og Lars.

I dette blad laves en lille notits om datoer: Jørgen.

7. Kursusaktiviteter

Det er på tide med et kursus. Man kunne evt. foreslå et påhængsmotorkursus – tag din påhængsmotor med! Holdes hos Jørgen lørdag den 5/2, 2011. Annonceres i bladet til afholdelse i øst. Kurset udbydes også i vest hvis nogen kan påtage sig at være vært: Jørgen laver notits og kontakter medlemmer i vest.

8. Mesterskab og grindepokal

Der er kommet en henvendelse fra mesteren om at få sejlet om pokalen; han synes det er en skam den står inaktivt. Forslag: Fyn Cup som ligger sidste week-end i maj, og hvor der plejer at deltage flere grinder. Hvis der derudover også gennemføres et mesterskab kan den udsættes igen samme år.

Forslaget blev diskuteret. Bestyrelsen understreger at det er klubben der udsætter pokalen og ikke mesteren. Bestyrelsen kunne i øvrigt tilslutte sig forslaget med den tilføjelse at den udsættes til den sejlads i året hvor der er flest deltagende grinder, dog mindst 5. Hvis der afholdes et egentligt klassemesterskab har det forrang. Pokalen kan derfor skifte ejer flere gange om året.

Lille klumme i bladet om muligt tidspunkt for mesterskab – der var jo stor positiv tilslutning ved GF. Hans skriver.

9. Eventuelt

Forslag fra Martin om at have temaer i Grinde Nyt: første tema fx ‘Mig og min båd’.

Jørgen: Forslag om at interviewe medlemmerne om noget særligt de har lavet i sejl- og/eller vandsammenhæng, man kunne fx interviewe mesteren.

10. Næste møde

Næste møde afholdes kl. 18.00, tirsdag d. 11. januar 2011 hos Lars, Tjørnen 204, 2990 Nivå. 20330906.