Dansk Grindeklub

lndkaldelse til generalforsamling Lørdag den 25. februar 2023 kl 12:00.

Generalforsamlingen afholdes i Herslev Strand Sejlklub, der vederlagsfrit har stillet klubhuset til radighed for os.Adressen er: Herslev Strandvej 10, 4000 Roskilde.
Der vil være mulighed for at deltage ved fysisk tilstedevcerelse eller online. Dagsorden iflg vedtægterne:

1. Valg at dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab
4. Fastsættelse at kontingent
5. Valg at bestyrelse og 1 suppleant
6. Valg at revisor og 1 revisorsuppleant
7. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen
8. Eventuelt

ad 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent til 300 kr./41 € årligt.
ad 5. Hans Storm, Lars Andersen og Torben Fersøe er pa valg og er villige til genvalg.
ad 6. Den siddende revisor og revisorsupple­anten har begge sat deres både til salg. Derfor opfordrer bestyrelsen medlemmerne til at stille op til kampvalg om denne betydningsfulde post. Arbejdsbyrden er historisk set ikke voldsom, men vi ma advare om at der er en potentiel risiko forbundet med et kandidatur i forb. m. fremtidige valg til andre poster.
ad 7. Forslag fra medlemmerne skal sendes til bestyrelsen inden 1 . januar 2023. Modtagne forslag vii blive bekendtgjort inden generalforsam­lingen. Forslag sendes til hanshstorm@gmail.com. I bedes oplyse, om i deltager ved personligt fremmøde eller via internettet, samt om i deltager i den efterfølgende frokost til 100 kr. pr. person. Tilmelding til Hans Storm eller Torben Fersøe (tfers0e@gmail.com)

Der vil blive budt på en let frokost inklusiv drikkevarer. Tilmelding ligeledes til Hans (hanshstorm@gmail.com) og Torben Fers0e (tfers0e@gmail.com).
Betaling for frokosten kan lettest gøres samtidig med betaling at kontingentet senest 18. februar 2023, hvis man vil sikre sig stemmeret på generalforsamlingen.

Rejsevejledning
Herslev ligger langt ude pa landet ca. 9 km vest for Roskilde. De fleste navigations-systemer vil føre en bil ind pa en lukket vej, hvor man kun kan bakke ud. Det er en god ide at konsultere et kort inden man forvilder sig. Vi kan arrangere afhentning på nærmeste station: Lejre efter aftale med formanden (Joergen.binzer@gmail.com eller til. 21938526).

Stumpemarked
På seneste bestyrelsesmøde konstaterede vi at oprydning i kældre har frembragt flere brugelige bådgenstande, som i de rigtige hcender er værdifulde og fortjener en bedre skæbne end blot at ende i metalkassen pa genbrugsstationen. Vi opfordrer derfor til at i skal gennemgå depoterne og tage glemte fund med til general­forsamlingen. Maske kan de finde en ny ejer, der lige netop står og mangler den specifikke ting pa sin bad.