Levetiden for den originale røde brændstoftank til Bukh’en er begrænset. Flere Grinde ejere har oplevet at indvendig tæring fra vandet i dieselolien har skabt hul i bunden af tanken. Dieselolie i bunden af båden gør ikke ligefrem lokalmiljøet bedre.

Min tank tærede igennem efter 26 år! Jeg efterlyste erfaringer med udskiftning af tanken på hjemmesiden med pogert resultat. Men en besked fik jeg. Peter Bruun kan skaffe en erstatningstank i rustfrit stål som nemt kan tilpasses på den gamle originale plads for tanken i kistebænken. Det gik også fint, men i første omgang viste låg og fæste for tankmåleren at være utæt. Det krævede en afinstallation – tætning med flydende pakning og geninstallation.

Hvad kræver en succesfuld operation?

3 timer; en ny tank; en beholder den gamle olie fra den hullede tank kan fyldes over i;  2 rustfri spændbånd af 20 cm længde; en 40 cm lang plastslange 8 mm i diameter; en sav; en skruetrækker; en svensknøgle eller forskellige fastnøgler og en tube flydende pakning – den der forbliver “blød” (købes i biludstyrsforretning). Hvis du har en af de gamle røde Bukhtanke med kobberrør så behøver du ikke at anskaffe mere.

Tøm den gamle tank for olie. Tag alle rør der fører til tanken af (svensknøgle/ spændbånd). Afmonter evt. tankmåler (kan let kendes ved ledningerne der fører til den (husk at marker hvilken ledning der sluttes til hvilken)). Tag de 2 spændbånd af der holder tanken på plads på de to holdere der sidder under tanken og er fæstet på skottet. Tanken kan nu fjernes.

Den ny tanks låg indeholder:  sugeslangefæste (den tyndeste af studserne – kan kontrolleres ved at der går en slange indvendig i tanken til bunden) – returløbsfæste (den tykke studs) – som kan bruges til montering af udluftning – låg for hul til tankmåler. Det store blå låg skrues løs og roteres som vist på billedet så man let kan komme til studserne. Før låget monteres igen anbefaler jeg at man lægger en stribe flydende pakning på ydersiden af låget gummiring og rundt om hver eneste skrue/bolt. De medfølgende studser der er til bløde slanger afmonteres. Herefter kan man med lidt snilde montere stykket med hanen direkte i sugestudsens hul (det inderste rør på billedet) – og selve sugerøret der før førte op til hanen på returløbsstudsens plads (på billedet nærmest). Slanger mm skal først monteres når tanken er på plads! Monter evt. tankmåler (20cm) i tanken før du sætter tanken i, også ved montering af tankmålerne bruges den flydende pakning.

Holderne under tanken skal rettes til. Skruv spændbåndene på holderne af. Opbøjningen på træfæsterne (faconskæringen til Bukhtanken) skæres af så holderne er vandrette. Placer tanken. Skruv spændbåndet fast på holderen igen. Sæt de to 20cm lange nyanskaffede spændbånd ind som mellemstykke mellem de to gamle spændbåndsender. Spånd tanken fast.

Monter slanger og sæt ledningerne til evt. tanmåler fast igen.

Så er det bare at støvsuge træsmulder op og fylde brændstof på tanken. Køb ny olie og smid den gamle ud på en miljøstation -den er fyldt med rust og vand.

god fornøjelse

Hans Storm D 138 Mira.