Lys gennem indsat prisme. Hvis du synes der er for mørkt i forskibet, kan du indsætte et glasprisme i forluge som DEN 409 har gjort det. Her er deres mål og tegning:

Med årene bliver den oprindelige gummiliste “træt” og dermed utæt. Det er ikke nogen vanskelig operation at udskifte den med en ny indkøbt hos Peter Bruun. Den gamle liste skrælles af – evt. med brug af stemmejern eller lign. Området hvor den ny liste skal limes på rengøres grundigt. Evt limrester kan fjernes med acetone – husk udendørs – under god udluftning og gerne med åndedrætsværn.

Tilpas den ny gummiliste i længden – sørg for at samlingen bliver på agterkanten midt for. Det anbefales at lave en skrå afskæring af listen, således at der kommer en overlapning af enderne så de presses sammen når lugen lukkes. De skråt afskårne ender af listen påføres også kontaktlim.

Ny kontaktlim smøres på gummilisten og på lugen der hvor listen skal fæstes. Vent !! til fladernne er tørre – der er ingen hast. Herefter trykkes lisen på agterfra – begynd med den skråt afskårne ende hvor snitladen vender op mod dig under manøvren. Tryk den langsomt på plads langs kanten – rundt om hjørnerne – osv. indtil du er nået helt rundt. Det kan betale sig at have en hjælper der holder listen så den ikke uforvarent “hugger” sig fast i limen hvor den ikke skal.

Når listen er på lukkes luge og du lader lugen holde “presset”. Det kan med en ny liste være nødvendigt at være to til at lukke lugen – en der med sin kropsvægt tykker lugen ned, en der sætter lugens lukkebeslag på. Når det hele har “sat” sig lidt kan lugen lukkes af en person.