Der er kommet revision af Søfartsstyrelsens bekendtgørelse for installation af flaskegas i bla. lystbåde. Den tekniske forskrift (bekendtgørelsen) er kopieret nedenfor i sin fulde længde. Der findes en godt illustreret artikel om emnet i Bådnyt nr. 361 fra maj 2003. Fra den artikel kan citeres:

Et normalt gasforbrug over en sommer er ca 4 kilo. Da de fleste flasker er 2-3 kilo betyder det at man bør medbringe en ekstra flaske, ikke mindst hvis turen går til Sverige, hvor de har deres eget system.

Der er principielt 2 typer gas – Butangas – der fås i de blå flasker (gassen fryser ved 0 grader) og Propangas (BP’s gule flasker) der kan klare frostgrader.

Man kan købe gasinstallationssæt for ca 700 kr – der indeholder slanger, fittings og lækagetester. De orange slanger må ikke være længere end 0,8 meter – resten af installationen skal være af 8-9 mm ubrudt kobberrør ophængt i støttebøsninger (gummibøjler og slangeforing i skot) og med ekspansionssløjfe hvis rørets længde overstiger 1 m. Maksimal længde for røret er 9 m – så det burde ikke være et problem i en Grinde. Røret må ikke ligge i vand, og gasflaskerne skal være placeret mindst 75 mm over vandlinien med drænage fra flaskerummets bund til det fri. De moderne gasrørssamlinger svarer til de nye vvs-fittings, hvor en møtrik klemmer hårdt om kobberrøret når der spændes. For at sikre mod deformering af kobberrøret sættes altid en støttebøsning ind i kobberrøret før skruebøsningen monteres.

Det er vigtigt at følge forskrifterne. Hvor petroleums og spritbrændere kan føre til “afsvedne hår mv. ved “eksplosion” – da er en gaseksplosioner sjældne men fatale!!

Vil du vide mere om gasinstallationer kan du se Sikkerhedsstyrelsens beskrivelse Gasreglementet_Afsnit_B-3

(10-11-03 – HHS)
Teknisk forskrift om F-gas anlæg og kogeapperater til sprit eller petroleum i skibe: TF_skibe_Fgas_sprit_petroleum