Er dit pantry ulovligt?

(Teknisk information 8-1-1991)

I flg. nye regler fra Søfartsstyrelsen i Danmark er Grindens standard kogearrangement ulovligt. Det betyder, at du kan få problemer med forsikringsdækning ved brand.

Søfartsstyrelsen har pr. 13. marts 1989 udsendt teknisk forskrift for gasapparater, spritapparater og petroleumsbrændere i fritidsfartøjer. Forskrifterne er gældende fra l. maj 1989. Disse forskrifter omtaler bl.a. nogle sikkerhedsafstande fra flamme til apteringsdele, som en standardapteret Grinde ikke opfylder . Dette problem kan løses på to måder:

1. Den enkelte Grinde-ejer aftaler selv med sit forsikringsselskab i hvilken udstrækning pantry skal  ændres.

2.Dansk Grinde Klub søger hos Søfartsstyrelsen en fælles dispensation for samtlige standard apterede Grinder.

Bestyrelsens valgte løsning 2, hvilket dog ikke udelukker at den enkelte Grindeejer kan vælge løsning 1.

Søfartsstyrelsen har som resultat heraf godkendt vort pantry med følgende afvigelse fra den tekniske forskrift:

Pantry accepteres hvis vi beklæder apteringssiderne mod flammen med ubrandbart materiale, trods den mindre afstand mellem flamme og apteringsdele.

DIT PANTRY SKAL HEREFTER OPFYLDE FLG. KRAV (jfr. reglerne)

16.1   Sikkerhedsafstande vist i bilag 2 skal overholdes, under hensyntagen til dispensation.

16.2  Petroleumsbrændere skal placeres på et ikke brændbart materiale med kant, som danner en spildbakke, hvor brændstofspild ved  påfyldning/ forvarmning/ utætheder kan samles og evt. brænde væk uden risiko.

16.3  Petroleumsbrændere skal være forsvarligt anbragt således at de ikke rives løs ved fartøjets bevægelse i søen.

16.4  Petroleum ombord skal opbevares i standard emballage eller i faste tanke.

16.5  Der skal til anvendelse ved apparatets brugssted forefindes en DS-mærket pulver ildslukker på mindst 2 kg, eller en CEN-mærket pulver ildslukker med tilsvarende slukkekapacitet.

17.1 Fartøjets ejer såvel som fører er ansvarlig for, at denne forskrift overholdes.

PS.: Vi anbefaler alle at læse forskrift fra Søfartstyrelsen, idet Dansk Grinde Klubs bestyrelse ikke påtager sig noget ansvar mht. indretning af pantry eller dispensation.

Bilag 2 (sikkerhedsafstande fra flamme)

Tilladelsen fra Søfartsstyrelsen kan læses her som pdf-fil pantry (acrobat reader skal bruges)

Forslag til konstruktion af godkendt og brandsikker metal pantry-sektion til en Grinde.  Følgende ændringer skal foretages:

1. Bordpladens trækant mod brænder (svarende til metal- pladens dybde) fjernes.

2. Lodrette trædele til siderne for brænderen (incl. den nu blottede kant af bordpladen) skal beklædes med 1 mm metal- plade. Evt. laminat fjernes før metalbeklædning.

3. Spildbakke af metal skal placeres under brænderen.

Metalplader:

NB.: Du skal kontrolmåle på din egen båd, idet vi ikke ved om alle Grinders pantry-sektion holder samme mål.

Man kan også få en smed til at lave en “lukket kasse” i rustfrit stål. Den kan sættes ind ved at fjerne kantlisten på bordpladen agten for kogeapparatet. Selve bordpladen skulle også kunne løftes af ved at fjerne skruer der holder pladen nedefra (kilde Leif Beyer, Anna). Omhyggelige mål skal tages så kassen lige netop kan gå ned i hullet.  Kassen kan fæstnes med bygningsklæber SICA 290 der fås i bådudstyrsforretninger.  Kassen blev før isætning “glasblæst” så stålet står fint lys-gråt uden reflekser- Her er billeder fra operationen på Mira Den 138.

Den gamle formica er pillet af, og hullet gjort klar til den hel svejste kasse i rustfrit stål. Læg mærke til brandskaderne på skottet til højre.

Kassen kan nu kippes på plads, når kantlisten til venstre mod køkkenbordet er taget af. Det er ikke muligt at skyde den ind direkte, på grund af den stolpe der holder skottet er i vejen.

Færdigt arbejde !