Krakas genakker sat i hanefod med sliphage.

Genakkerens fastgørelse i stævnen er udført med en hanefod i 8 mm line fastsat i grindens rælingsskinner i stævnen med slæder og forsynet med en Wichard sliphage som kan udløses under belastning ved træk i en line. Ved hanefodens montering tages en tørn om prædikestolens nederste rørsamling. Der er således 2 rælingsskinner til at tage det største træk fra genakkeren og prædikestolen belastes alene af en mindre del af kræfterne.
Wichard sliphagen leveres standard med en kort udløserline. Denne er udskiftet med en tilsvarende lang line som føres langs søgelænderet til cokpittet.

Erfaringerne er alene positive. Sliphagen frigør genakkeren ved et let træk i udløserlinen, og vi har ikke oplevet en utilsigtet frigørelse. Sliplinens fastgørelseskrog sidder i et septer ved cokpittet. Krogen udnytter septerets konusitet ved at have en åbning der passer til indføring ved septerets top men er fastlåst når sænkes nedad.

Regulering af forligets stramning udføres med genakker faldet.

Anvendelse af hanefod har, frem for den normalt anvendte fastgørelses metode med en nedhaler line fra genakkeren ført gennem en blok i stævnen til cokpittet, den fordel, at genakkerens fastgørelse forbliver i båden centerlinie og ikke rykker så meget agterud, samt at man undgår en våd nedhalerline ved genakkerens bjærgning. Samtidig har jeg ud over dette opnået en ikke uvæsentlig psykologisk gevinst. Kraka´s genakker er på 74 kvadratmeter hvilket er mere end klassebestemmelserne nu tillader. Tilsammen med storsejlet fører vi således 90 kvadratmeter, hvilket virkelig giver skub i ”kanen” og det er beroligende, at et enkelt let ryk i en line inden for rækkevidde kan stoppe belastningen, hvis vindstyrken stiger.

Med Grindehilsen
Kraka DEN 201, Jytte & Axel