Denne guide er i sin oprindelig form indrykket i Grinde Nyt sommer 1999, – på opfordring af et medlem. Guiden er en god hjælp til nye Grinde sejlere. Guiden beskriver hvordan man stiller hele riggen som udgangspunkt når masten rejses.  Guiden er kun en vejledning, og riggens stramning må tilpasses den enkelte båds sejlfacon og måde man sejler på for at få et optimalt trim til kapsejlads.

 1. Mastefodens center (der hvor bolten placeres i maste sporet) anbefales i 3. hul målt fra stævn. Hvis møtrikken på bolten er selvlåsende, er det ikke nødvendigt at spænde bolten.
 2. Mastekiler sættes på forkanten af masten, således at masten trykker med bagkanten i mastehullet og står fast (her er kan der være variation afhængig af hvilken krumning man ønsker på masten – dvs. afhængig af storsejlets facon). Mastekiler kan laves af hårdt træ – eller købe i hårdt gummi i en bådudstyrs butik.
 3. Når masten er sænket ned gennem mastehullet i kahytstaget (pas på den ikke hænger i den påmonterede plastkrave), monteres alle stag og vanter. Når disse er monteret kan mastekranen fjernes så udstyret i mastens top ikke beskadiges af kranen. Masten kan sagtens stå alene fikseret i mastesporet på bundstokke og støttende i mastehullet i kahytstaget – men flyt ikke båden før vanter og stag er sat !
 4. Både med rulleforstag, må som regel først sætte dette, da det er  i en fast længde.
 5. Forreste undervanter sættes hårdt herefter eller som det første hvis båden ikke har rullesystem på forstaget. ( Forreste undervanter sættes i det inderste hul i røstjernet i dækket (med 2 huller) ). Der skal bruges værktøj -svensknøgler plus evt. skruetrækker – indtil du mener at nu kan der ikke trækkes mere. Husk at smøre alle vantskruer med en tynd olie så gevindet ikke ødelægges (fedt kan også bruge). Når forreste undervanter er sat måles om maste står lige. Tag f.eks, et af faldene – eller bomdirken, og brug som mål til røstjernet i hhv. styrbord og bagbord side. Reguler på forreste undervanter (stramning – slækning), indtil afstanden er ens på begge sider.
 6. Topvant sættes herefter hårdt, så hårdt at du ikke synes de kan strammes mere. Kik op langs hulkelen i masten til storsejlet og vurder om masten (hulkelen) er lige. Slæk og stram i topvanterne indtil du synes at nu ser masten ud til at være lige, svarende til hulkelen.
 7. Nu vil masten sikker krumme lidt bagover.
 8. Stram forstaget indtil masten er lige når båden ses fra siden.
 9. Stram herefter hækstaget så meget du kan (der er ingen grund til at være nervøs for at båd/mast ikke holder. Hvis Grinden skal sejle ordentlig på kryds kræver det at forstaget er meget stramt – derfor også at hækstaget strammes ved bidevind.
 10. Se nu op langs topvanterne med næsen ind mod masten. Hvis topvantet slår et knæk ved salingshornet, er forstaget ikke stramt nok – det skal så strammes, Gentag pkt 9 og 10 indtil topvantes forløb ved salingshornet er uden antydning af “knæk”.
 11. Med et hårdt sat hækstag strammes de agterste undervant med hånden indtil de er totte.
 12. Herefter slækkes agterstaget til masten står lige. Du kan markere agterstagets stilling ved “strammeren” så du ved hvilken vandring der er til rådighed under sejlads.
 13. Hvad nu hvis jeg kommer til at stramme for meget ? Det gør du ikke ! Selvom du strammer hvad du synes du kan, vil de læ vanter være slække under sejlads. Det kan i øvrigt anbefales at anskaffe eller låne en “vajert” – der måler spændingen på den enkelte wire.  En passene stramning er omkring 15% af wirens brudstyrke.
 14. Når du sejler i frisk luft, så kik (flugt) langs hulkelen for storsejlet. Masten skal stå lige, og toppen må ikke falde for meget ud til læ. Gør den det skal du stramme topvanterne. Juster altid det slække i læ – vend og vurder om der er strammet nok.
 15. Dette er kun en guide til udgangspunktet for en korrekt stillet mast. Farten kommer når du får trimmet riggen optimalt i forhold til de sejl du har.

 Montering af “easy kick” (fast bomnedhal).

 Flere Grinder har monteret en fast rørkonstruktion som bomnedhal. Fordelen er en stiv konstruktion og dermed bedre mulighed for en god facon i storsejlet ved rumskøds sejlads. Dertil slipper man for bomdirk, og ingen får bommen i hovedet under bjærgning af storsejlet.

Opmærksomheden henledes på at grindemasten på begge sider af hulkelen for storsejlet har parallelt løbende rum til ledninger fra bund til mastetop. Disser huser ledninger til lanterner og andet monteret udstyr på masten. Man kommer meget nemt til at bore ind i disse to rum og dermed ledninger under monteringen af et fast bomnedhal. Man bør nøje sikre sig at det beslag der monteres på masten går fri af eventuelle ledninger i masten. Billedet af masteprofilen kan ses på næste side. Det anbefales at søge kontakt til Grindeejere der har monteret tilsvarende beslag og lære af erfaringerne.