(TEKNISK INFORMATION 1-2-1996)

De fleste grindesejlere har oplevet den kedelige situation, at storsejlsfaldet har fanget motorlanternen og er gået i bekneb omkring denne. At få den vippet fri kan være noget af en vanskelig sag specielt hvis der står sø. Enkelte har endog måtte en tur i masten for at få faldet fri. Såfremt din Grinde fortsat har standard lanterneføring med ankerlanterne i toppen, kan motorlanternen og dermed problemet fjernes. Der kræves blot en mindre ændring i ledningsnettet. Baggrunden for denne mulighed er en lempelse i de internationale søvejsregler som trådte i kraft 1991, gældende for fartøjer under 12 m.. Af disse regler fremgår iflg. uddrag af regel 23 :

(a) Et maskindrevet skib, der er let, skal vise:

(i) et toplys forude,.

(ii) et andet toplys agten for og højere end det forreste; et skib under 50 m i længden er dog ikke forpligtet til at vise dette lys, men kan gøre det,.

(iii) sidelys ;

(iv) et agterlys.

(c)

(i) Et maskindrevet skib under] 2 m i længden kan i stedet for de i stk. ( a) i denne regel foreskrevne lys vise et hvidt lys, der er synligt hele horisonten rundt, samt sidelys; .

eller sagt med andre ord:

Når du sejler med sejl bruger du sidelys og agterlys som sædvanligt.

Når du sejler med motor kan du bruge “ankerlanternen” som et hvidt lys, synlig hele horisonten rundt, samt sidelys. (agterlanternen skal være slukket !).

Sikkerhedsmæssig er dette også en bedre løsning, idet den højt placerede toplanterne har bedre synlighed end de lavere placerede motor- og agterlanterne, som yderligere kan være dækket af sejl og sø. Ændringen består i at kontakten for motorlys i kontaktpanelet skal tilsluttes agterlanternen i stedet for den fjernede motorlanterne:

1. Forbindelsen fra motorlanternen til kontakten “motorlys” i

kontaktpanelet afmonteres ved kontakten, isoleres og sættes fast andet sted i panelet, således at den ikke kan lave ravage.

2. Forbindelsen til agterlanternen afmonteres fra kontakten “lanterner” og monteres i stedet til kontakten “motorlys”.

Benævnelser på panelet ændres som følgende:

LANTERNER til SIDELYS

MOTORLYS til AGTERLYS

ANKERLYS til TOPLYS

NB. benævnelsen toplys dækker således både toplys og ankerlys.

4. Motorlanternen fjernes. Ledningen kan godt forblive i masten, men lederne skal isoleres således at de ikke kan komme i forbindelse med hinanden eller mast / løbende rig.

5. Hullerne fra lanterne og ledningsgennemføring tætnes med grå silikone tætningspasta.