Roret

(Fra Grinde Nyt 6-01-92 af Karsten Schiødt)

Slør i roret ( op-ned eller sideværts) fremkommer ved slid og kan nemt fjernes ved at isætte nye rorbøsninger. De fås hos Peter Bruun  (se reservedelslisten). Det anbefales at efterse for slør op-ned ved at prøve at løfte i roret, når båden er kommet på land. Hvis roret kan bevæges opad, så bemærk ved at iagttage den nederste rortap, hvor meget roret flytter sig.

Et medlem har gjort opmærksom på, at der er risiko for at miste roret, hvis det kan løftes så meget at den nederst tap på roret hopper ud af bøsningen. Sandsynligvis skal overpladen eller bundpladen være bøjet for at det kan ske. Dette kan ske i forbindelse med grundstødning eller kollision.

Roret kan holdes nede i bøsningen ved at lægge en skive over roret på den øverste rortap. Herved trykkes roret nedad, når det sættes på plads og samtidig forhindres roret i at kunne bevæge sig op-ned. Sideværts slør forsvinder ved udskiftning af rorbøsningerne.

Rorets opbygning:

Roret er fremstillet af glasfiberarmeret polyester og er fyldt op med skum. Det er vores erfaring, at roret er utæt, således at det indeholder en del vand, der langsomt drypper ud når båden er kommet på land. På en del ror er der konstateret en revne fra toppen og et stykke ned ad forkanten samt hen ad oversiden af roret. Vi kender ikke årsagen, men de. skyldes sikkert overbelastning ved vrid på roret. Hvis der findes en sådan revne, bør man afmontere roret og få det repareret med glasfiber. (Kontakt Peter Bruun).

 

UDSKIFTNING AF BØSNINGER : 

ADVARSEL : Rør ikke det nederste rorbeslags befæstigelse på forfinnen. Det er meget svært at genmontere !

Først fjernes møtrikkerne og PRES underlagskiverne fra indersiden af de 2 bolte, der sidder vandret igennem bagenden af skibet. Den ene kan tages fra  kistebænken og den anden fra stikkøjen. Dernæst fjernes de 5 skruer der sidder lodret ned i den rustfri plade på bagenden. Efter de 2 bolte er taget ud, kan hele den rustfri plade løftes af. Den kan sidde godt fast, hvis der er løbet  silikone ud under pladen fra skruehullerne. Vrik den løs med et brædt  eller lign. i fortøjningsklydsene.

HOLD FAST PÅ RORET IMENS!

Nu kan hele roret løftes op af den nederste bøsning og tages ned på  jorden. (Det er tungt).

Plastikbøsningerne kan nu løftes op af rorbeslagene og erstattes af nye.

Leverandør af bøsninger: Peter Bruun Bådbyggeri.

Det hele sættes på plads i omvendt orden. De vandrette bolte skal skrues godt til ( med skiver under på indersiden) da de ud over roret, også holder agterstaget og dermed trækket fra riggen.

Rorets konstruktion – Veritas tegning

Roret er opbygget om en 35 mm rustfri stålstamme med påsvejste afstivninger ud i roret.