(fra Grinde Nyt 08-03-97; Per Rui Karlsen; Axel Andersen)

Der er arbejdet med mange forskellig løsninger og placeringer i forbindelse med den ny miljølovgivning. Bestyrelsens arbejde med placering under toilettet er stillet i bero efter der er meddelt dispensation fra lovgivningen.Toilettanke er placeret i stuve rummet under forkøjen, “porta potti” løsning i midten mellem køjer, og i klædeskabet. Her er forslaget fra Per Rui Karlsen (Gammel Dansk).

En speciallavet tank (se tegning) tank blev monteret inde i klædeskabet på skottet mod hovedkabinen som en fald tank. Udluftningen til tanken sker gennem det nærmeste scepterstøtteben (søgelænderet). Der er monteret en elektronisk niveaumåler i tanken.

Ovenstående tank er målmæssigt helt identisk med den prøvetank som i 1996 er blevet testet af D106 Bifrost, men er derudover forsynet med mandehul/niveauføler. Kopi af Per’s arbejdstegning fremsendes gerne på opfordring fra Axel Andersen.

Prøveinstallationen i D106 Bifrost:

Der er følgende erfaringer med tanken:

Ophængningslaskerne skal være placeret langs over og under kant – ikke langs ydersiden hvor det kan være vanskeligt at komme til.

Ophængslaskerne skal være kraftigere end på prøvetanken.

Tanken bør fastgøres med gennemgående bolte.

Slangerne skal, for at have en lugtfri installation, være af den dyre specialkvalitet beregnet til toiletter .

Udluftning gennem scepteret fungerer godt.