GRINDE, UDSKIFTNING AF KOØJER. (Vejledning 2004)

Materialer:

 • Grindens oprindelige koøjer er fremstillet i plast materialet Akryl som er rimeligt ridsefast, men desværre med tiden nedbrydes af solens UV lys og  rengøringsmidler især sprit. Nedbrydninger bevirker at overfladen krakelerer, således at udsigten gennem ruden begrænses. Da koøjerne er 8 mm. tykke  udgør krakeleringen normalt ingen sikkerhedsmæssig risiko, idet krakeleringen efter 10 års lys påvirkning kun strækker sig ca. 1 mm. ind i materialet.
 • Til udskiftningen leverer Peter Bruun nye koøjer i 2 alternative materialer:
  • Akryl, det oprindelige materiale.
  • Makrolon / Lexan som er stærkere end Akryl , bedre tåler alm. rengøringsmidler incl. sprit, men ikke acetone. Materialet er forsynet med UV beskyttelseslag som skulle holde til min. 10 års UV påvirkning, men materialet er mindre ridsefast end Akryl.
  • Yderligere materiale informationer findes på www.vink.dk
 • De nye koøjer er som standard forsynet med 12 skruehuller. Ejere af ældre Grinder med kun 8 huller kan få den ældre udgave leveret som specialordre.
 • Indvendige kan skruer med linsehovede 5 x 12 mm. anvendes som et pænere alternativ, men pas på ikke at undersænke hullerne for disse så dybt, at konstruktionen svækkes unødvendig.
 • Til udskiftningen skal anvendes 4 patroner speciel silikone tætningsmasse samt glasfiber primer som ligeledes leveres af Peter Bruun.

Montering (Kræver delvis to personer !) :

 

 • De gamle koøjer fjernes lettest ved udefra at skære med en hobbykniv i en vinkel på 45 grader, og derefter indefra at banke en skarp spartel eller lignende ind mellem koøje og ruftag.
 • Efter at de gamle koøjer er afmonteret fjernes den gamle tætningsmasse med et stemmejern.
 • De nye koøjer prøvemonteres med skruerne. Koøjernes udvendig kant opmærkes med en sprit pen på ruftaget.  Indvendig ridses koøjernes beskyttelsesfilm med en kniv langs glasfiberkanten således at beskyttelsesfilmen på koøjernes klæbeområdet senere kan fjernes separat.
 • Koøjerne demonteres og beskyttelsesfolien på koøjernes indvendige klæbeflade fjernes.
 • Koøjernes monteringssted på ruftaget slibes med mellem fint slibepapir og slibestøvet fjernes.
 • Området uden for afmærkningen på ruftagets yderside afdækkes med malertape og området inden for afmærkningen påføres primer. På den indvendige side af ruftaget afdækkes områderne mellem skrue hullerne ligeledes malertape for at lette fjernelse af overskydende tætningsmasse.
 • Der sprøjtes rigelig tætningsmasse i falsen på ruftaget udvendig samt ekstra i hjørnerne som vist på tegningen for et koøje ad gangen. Ca. en patron til hvert koøje.
 • Koøjet placeres og spændes “blødt” indtil det er i plan med ruftaget (Et par 6 mm skruer monteret i koøjets huller fra ydersiden kan forhindre at koøjet “skrider” indtil de første skruer er på plads). Rør møtrikkernes kærv sættes så  den følger kanterne af koøjet.
 • Når silikonen er tør, spændes de indvendige skruer ca. en omgang mere, samtidig med at de udvendige rør møtrikker fastholdes.
 • Med en kniv skæres den overflødige silicone fra langs koøjerne, såvel udvendig som indvendig, hvorefter al overflødig silikone samt beskyttelses folie fjernes og monteringen er færdig.
 • Beskyttelses folien skal fjernes efter monteringen da den, udsat for sollys, sætter sig fast og er næsten umulig at fjerne senere.

Jytte & Axel , D201 Kraka (Juni 2004)

MONTERING AF KOØJE (gamle vejledning fra Grinde bogen)

(Efter Ole Bach GrindeNyt marts 1996)

Alle Grinder bliver med tiden ridsede i koøjerne. Det er ikke kun udvendige ridser, men en ændring inden i acrylen. Skal det være tåleligt at” kigge ud, er der alså ingen vej uden om en udskiftning. Peter Bruun har nu igen alle de originale dele, incl. gummi, på lager  (se reservedelsliste). Rudesættet er med 12 huller, så ejere af ældre Grinder med kun 8 huller må spartle de gamle huller og bruge de nye ruder som borelære.

Nedenstående er hentet fra selvbyggervejledningen til Grinden.

For at få koøjerne tætte, skal der benyttes følgende ting og fremgangsmåde:

Vand, acetone, mellemfint sandpapir, cleaner, primer, voks og sort Rhodosil 3 B gummi, ca 4 tuber .

Monteringsstedet vaskes med vand, renses derefter med acetone og slibes med fint sandpapir. i forvejen er hullerne i skroget boret efter koøjerne. Nu vaskes med cleaneren og der smøres med primer, men kun hvor der skal sidde gummi. Så smøres med voks ud- og indvendig langs kanterne af koøjerne for nemmere at få overskydende gummi af .

Nu sprøjtes der rigelig med gummi ud i falsen og koøjerne spændes blødt til de er i plan med ruftaget. Rørmøtrikkernes kærv sættes så de følger kanterne af koøjet og så ,,”‘ venter man til gummien er tør.

Når gummien er tør, spænder man koøjerne en lille smule mere, men kun de indvendige skruer. Rørmøtrikkerne fastholdes kun så de ikke drejer rundt. Nu kan den overflødige gummi fjernes og monteringen er færdig.

Det skal bemærkes at ruderne i Grinden idag fremstilles af polycarbonat (lexan) der i modsætning til acrylruder, tåler sollyset bedre. Der er bare den hage ved det, at bruges acetone til rengøring ødelægger man de ruder man lige har monteret idet polycarbonat ikke tåler acetone. 3M fugemasse er god til tætning og ruderne kan bagefter rengøres med med almindelig husholdningssprit. Det var nemt, sviner næsten ikke og så er ruderne fuldstændig tætte.

(01.09.03 – D 406 Ole Mogensen)