Pinsetræf Vest, Tunø den 26. – 28. maj 2012

Der ligger de så og duver i vinden og nyder solen, de bredbagede grinder. Som perler på snor er de ankommet til Tunø havn, de fleste om fredagen. De er nu klar til årets Grindetræf, det 8. i en uafbrudt række i Tunøs hyggelige havn.

Ti Grinder, en Kaskelot, et Marsvin og en skabsgrinde ligger tæt side om side og nyder hinandens selskab ved årets Grindetræf på Tunø. Det er tydeligt, at alle glæder sig over igen at mødes og dele beretninger fra årets sejlads. Der snakkes og diskuteres om drabelige togter på verdenshavene i Danmark og om hvilket nyt grej, der er anskaffet eller konstrueret i løbet af året.

Inden det officielle program begynder lørdag er der fællesmøde fredag eftermiddag, og i det gode vejr indtages aftensmad i fællesskab i rotunden med udsigt til bådene og over vandet. Det er tidligere kommet frem, at grinden Bess ikke vil komme frem, da der er akut sygdom hos gasten, der kræver lægelig medvirken. Bess har stået for hele arrangementet, herunder indkøb til fælles middag. Alt er planlagt til mindste detalje og styringen overtages i stedet af Frk. Prahl, der løser opgaven på bedste vis.

Traditionen tro mødes alle til Skippermøde kl. 10.00 lørdag formiddag og forskellige arbejdsopgaver til den store gallamiddag fordeles. Derefter er der Grinde-OL. Der dystes bl.a. i kast med sejlerstøvler, fender-petan og tovkast efter gast. Efter megen morskab hædres de tre vindende hold med flotte gaver sponsoreret af ”Fregatten Jylland”.  Det olympiske ideal blev taget bogstaveligt, og det var enkeltpersoner eller hold, der konkurrerede mod hinanden – ikke grindebesætninger. Konkurrencerne foregik også uden indblanding af politik, religion eller racisme.

Efter frokost var der deling af viden om elektroniske hjælpemidler, krydret med de sædvanlige drabelige søberetninger nogle havde været igennem i deres grinder, når de deltog i kapsejladser. Grinden Cetus foreviste en flot grinde halvmodel, der bliver sat i produktion. Første udgave blev skænket til grinden Bess, som påskønnelse af det store planlægnings- og forarbejde, der var udført ved årets Grindetræf.

Den store begivenhed ved træffet: fælles middag i teltet, blev til fælles middag under åben himmel i det skønneste sommervejr. Alle havde bidraget med at lave mad til de tre fantastiske retter, der blev serveret efter en fællessang akkompagneret af grinden Grog. Der blev skålet for Bess og sendt mange gode tanker – I var savnet.  Stemningen var høj under hele middagen med forskellige anekdoter og for de nye besætninger – mulighed for at lære andre besætninger at kende. Et højdepunkt var Trindes morsomme fortællinger om sagnfigurer – vistnok et tilbagevendende højdepunkt i tidligere træf. Næsten alle nåede til køjs i bådene inden midnat.

Om nogle så Pinsesolen danse blev der ikke berettet om, men de fleste besætninger var friske søndag og klar til Skippermøde kl. 10.00. Herefter var der forberedelse af Pinsefrokosten, hvor de enkelte besætninger kæmpede om æren af at have fremstillet den bedste og mest originale frokost. Spændingen blev udløst og gik suverænt til grinden Cetus for en fisketerrin med grindelogoet indlagt i tomater samt gammel ost med rom til.  Frokosten fortsatte under glade og hyggelige former det meste af eftermiddagen og gik over i en fælles aftenspisning.

Vejret var i den grad medvirkende til at dette 8. Grindetræf blev et af de varmeste, der havde været.

2. Pinsedag tidligt på formiddagen var det tid for afsejling for mange grinder, der skulle til deres hjemhavn.

Tak for et fint Pinsetræf og på gensyn næste år ønsker grinden Spirit.