Dansk Grinde Klub afholdt generalforsamling den 6. marts 2004 i Hellerup Sejlklub, med dagsorden jævnfør vedtægterne. Dagsorden Valg af dirigentClaus Broge blev valgt med akklamation, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Ligeledes konstateredes...