Båten köptes för fyra år sedan efter att den legat oanvänd under många år beroende på den tidigare ägarens sjukdom. Båten hade legat kvar i vattnet sommar som vinter och efter att jag köpt den bogserades den till ett varv varefter en omfattande renovering påbörjades. Båten är idag i ett mycket gott skick både gällande utrustning och gelcoat. Bordläggningen är skyddad av en avbärarlist och därför i ett mycket gott skick.

jag sandblästrat och epoxibehandlat botten som idag motsvarar en tävlingsbåt. Jag tror att det enda som skiljer båten från en jordenruntseglare är att jag inte bytt genomföringarna. Dock böjt och vridit på dem och de sitter fast.

Prisidé 800 000 SEK

Hälsningar
Svante
svante@manegus.se

Utrusning                                                                   Kommentarer                       

Hydraulisk akterstagssträckare Nya packningar och oljebyte utfört
Livflotte Eurovil 6p Service ej utförd
Vindroder  
Fendrar och tågvirke  
Sole diesel 34 hk Installerades 2020
Bogpropeller med fjärr reglage Installerades 2020
3-bladig foldingpropeller  
Rullfocksystem Installerades 2020
Ankare och kätting 50 m Installerades 2020
Ankarvinsch Totalt genomgången och renoverad 2020
Peke Installerades 2020
Solceller 2 st Installerades 2020
PMMA regulator Installerades 2020
Ekolod  
FM-radio  
VHF  
Garmin GPS  
Batterier 4 st Installerades 2020
Storsegel Äldre men i gott skick
Rullgenua, North Installerades 2020
Dynor i hela båten Installerades 2020
Refleks kamin Genomgången och servad 2023
Autopilot, Autohelm 2000 Genomgången och servad 2023
Uppblåsbar dinge Inköpt 2019